Fotograf: Svensk Sjöfart

Kategori: Säkerhet

”Det här är en extrem situation”

Om corona-läget förvärras ytterligare gäller det att hitta lösningar som är ovanliga, säger Carl Carlsson på Svensk Sjöfart.

Carl Carlsson, ansvarig för sjösäkerhet, sjöfartsskydd och teknik på föreningen Svensk Sjöfart, säger att läget blir mycket allvarligt om situationen förvärras.

– Om läget förvärras tror jag att vi får hitta lösningar som är ovanliga. Det här är en extrem situation.

Vilka dessa lösningar kan bli är för tidigt att säga, men han påpekar att stora delar av sjöfarten är helt nödvändig för Sveriges import och export av varor.
– Det finns inga lager längre, vi är helt beroende av att transportnätet fungerar. Då är alla trafikslagen otroligt viktiga.

Samhällskritisk verksamhet

Carl Carlsson berättar att enskilda rederier och Svensk Sjöfart redan i flera veckor har gått in i ett mycket intensivt arbete kring corona tillsammans med ansvariga myndigheter i Sverige. På tisdag ska föreningen ha ett möte med ansvariga myndigheter för att dra upp riktlinjer för de kommande dagarna.

– Det viktiga just nu för svenska myndigheter och politiken är att stötta de verksamheter inom transportsektorn som definieras som samhällskritisk verksamhet. Sjöfarten står för en så stor del av Sveriges import och export att väldigt mycket av våra medlemmars verksamhet definieras och klassas därmed som samhällskritisk.

Klarar av detta

Även om krisen förvärras måste sjöfarten fungera. Carl Carlsson anser att branschen har alla förutsättningar att klara av det här.

– Ja, det är vår uppgift. Vi ska klara av det, det finns inga andra alternativ. Om inte vi kan transportera varor till och från Sverige så stannar Sverige efter ett par dagar på riktigt. Nu är det viktigast att fokusera på att säkra upp flödet av gods in och ut. Våra besättningar är då förstås en av grundpelarna.

Ska känna sig trygga

Det är därför viktigt att vidta åtgärder så att besättningsmedlemmarna på fartygen kan känna sig trygga och inte riskerar att smittas av personer från land, påpekar Carl Carlsson.

– Jämte information från ansvariga myndigheter, har fartygen i sina kvalitetssystem rutiner och procedurer som både besättning och passagerare ska följa när de är ombord. Just där finns inga större skillnader jämfört med landsidan. Det krävs stor försiktighet och stor respekt. Följer alla detta hoppas vi att vi slipper en förvärrad situation.