Bristande uppmärksamhet bakom Öresunds-kollision

Kollisionen mellan bil- och passagerarfärjan Mercandia IV och passagerarfärjan Sundbus Pernille den 11 september förra året berodde på bristande uppmärksamhet hos navigatörerna på de två färjorna som seglade i tjocka när olyckan inträffade. Fartygen kolliderade tidigt på morgonen och hade få passagerare ombord. Mercandia IV lättare skador, medan Sundbus Pernille fick kraftiga skador och intryckningar i överbyggnaden. Båda fartygen tog sig till kaj för egen maskin. Enligt opklaringsenheden vid Søfartsstyrelsen kunde olyckan ha undvikts om man på båda fartygen utnyttjat AIS-informationen om det andra fartygets position. Om de vakthavande befälen hade lyssnat bättre på information över VHF:en och använt stipulerade ljudsignaler i tjockan, hade chansen att undvika kollisionen förbättrats. Dessutom seglade Sundbus Pernille med för hög fart under rådande omständigheter.