Bristande uppmärksamhet bakom Öresunds-kollision

Kollisionen mellan bil- och passagerarfärjan Mercandia IV och passagerarfärjan Sundbus Pernille den 11 september förra året berodde på bristande uppmärksamhet hos navigatörerna på de två färjorna som seglade i tjocka när olyckan inträffade. Fartygen kolliderade tidigt på morgonen och hade få passagerare ombord. Mercandia IV lättare skador, medan Sundbus Pernille fick kraftiga skador och intryckningar i överbyggnaden. Båda fartygen tog sig till kaj för egen maskin. Enligt opklaringsenheden vid Søfartsstyrelsen kunde olyckan ha undvikts om man på båda fartygen utnyttjat AIS-informationen om det andra fartygets position. Om de vakthavande befälen hade lyssnat bättre på information över VHF:en och använt stipulerade ljudsignaler i tjockan, hade chansen att undvika kollisionen förbättrats. Dessutom seglade Sundbus Pernille med för hög fart under rådande omständigheter.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.