Vi kan om vi vill

Inledningen av 2013 har varit en intensiv sjöfartspolitisk period. Sjöfartsforum har presenterat sitt manifest och regeringen sin handlingsplan för den svenska sjöfarten.

Under ett par tillfällen arrangerade av Sjöfartsforum och det nya Riksdagens Maritima Nätverk har vi fått höra om hur den danska sjöfartssektorn närmast exempellösa utveckling gått till.

När den svenska sjöfartens utveckling diskuteras och jämförs med hur den danska sjöfartssektorn växt under det senaste decenniet får man ofta höra från framförallt statligt håll att ”det är ju inte så konstigt, vi har haft fokus på vår exportindustri samtidigt som Danmark som närmast saknar en sådan har satsat på sin sjöfart”.

Det är en rimlig och logisk förklaring. Sverige är ett av världens mest utrikeshandelsberoende länder och vi har varit lyckosamma inom många näringssektorer. 

Det är också skälet till att de politiska beslutsfattare som ansvarar för vår sjöfart i första hand ser sjöfarten som en förlängning av landinfrastrukturen och inte en näring som lever av egen kraft i en global miljö. 

Det är dock en förklaring som inte leder framåt. Varför skulle vi inte kunna göra både och? Det finns få länder i världen med samma exportberoende och med så mycket vatten att ta till vara på som i Sverige. Här finns ett enormt behov av sjötransporter och potential för att utveckla nya verksamhetsområden i den blöta delen av landet – och världen för den delen – och att utveckla den mest miljöanpassade och säkra sjöfartssektorn parallellt med att vi vässar förutsättningarna för exportindustrin.

Sverige har det som krävs. Här finns kunskap, kompetens, utbildnings- och forskningsresurser, maritimt entreprenörskap, ett miljö- och säkerhetstänkande som vi verkligen inte behöver be om ursäkt för internationellt, marknadsförutsättningar och inte minst folket som behövs för att ta rejäl plats på alla havsburna internationella arenor. Det som behövs är att staten krattar färdigt i manegen, skapar konkurrenskraftiga förutsättningar och någon som säger samma sak som programledarna i melodifestivalen – ”Nu kör vi!” 

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.