Götaverkens saga all

gotaverken_DSC4324

 

Beskedet att reparationsvarvet Damen Shiprepair Götaverken läggs ned kom nog lite som en blixt från klar himmel trots att det varit känt att varvet inte hade tillräckligt med arbete. Priskonkurrensen från främst Polen och Baltikum uppgavs vara alltför hård.

Än har ägaren inte kommit ut med någon information om vad som händer med anläggningen. En möjlighet kan vara att man försöker sälja verksamheten och att den fortsätter i någon form i en ny ägares regi. Men om ägaren istället väljer att köra ned verksamheten och inte överlåta anläggningen till en konkurrent så innebär det att de sista spillrorna av den forna storvarvsverksamheten i Göteborg upphör att existera.

Storkoncern

Jag har tidigare skrivit om de stora problemen kring STX Finlands nybyggnadsverksamhet i Finland och konstaterat att det är viktigt med engagerade ägare som tänker långsiktigt. Jag tror att detta även kan tillämpas för svenska reparationsvarv.

Damen är en holländsk varvskoncern med en världsomspännande verksamhet. Även om Götaverken är ett viktigt varv för Göteborg är det bara en av många anläggningar i en internationell storkoncern. En anläggning som dessutom uppges lida av bristande lönsamhet.

Givetvis kan ett företag inte verka på lång sikt om verksamheten är förlustbringande. Jag tror – och hoppas – ändå att viljan och kreativiteten att finna nya lösningar kan vara starkare om ägarna är mer lokala och personligen involverade i den operativa verksamheten.

Idealiskt läge

Göteborg ligger intill en av de två sjölederna till Östersjön. Kattegatt är som en motorväg till havs med en ständig räcka av fartyg på väg norrut eller söderut, oberoende av tidpunkt på dygnet eller årstid. Dessutom är Göteborg en storhamn i Norden. Man kan fråga sig om det finns ett mer idealiskt läge för ett reparationsvarv. Tydligen såg inte Damen någon potential i Sveriges främsta sjöfartsstad.

Det är som sagt ännu för tidigt att ens spekulera om vad som kommer att hända med varvet. Det har ju ett attraktivt läge i ett område som präglas av kraftig utveckling.

Flera varv kvar

Götaverken har en flytdocka som kan torrsätta Panamaxfartyg. Framtiden får utvisa vad som händer med varvets två flytdockor. Damen har ju som tidigare nämnts andra anläggningar på många håll i världen. 

Sverige har i så fall ett reparationsvarv kvar som klarar av att docka nästan lika stora fartyg, och det är Oresund Drydocks i Landskrona. I Landskrona kommer man dessutom att satsa offensivt för att i framtiden kunna docka ännu större fartyg.

Dessutom finns flera duktiga reparationsvarv för medelstort tonnage. Om varvet i Göteborg helt läggs ned hoppas jag att många av dess trogna kunder väljer att fortsättningsvis docka inhemskt och går till Landskrona, Falkenberg eller Stockholm istället. Det finns trots allt flera svenska alternativ kvar att välja mellan även för dockningar av havs- och oceangående tonnage.

 

Kommentarer

 • Anonymous

  Tänk om Orskovs varv i Fredrikshavn tog över och ha ett varv på vardera sidan om inloppet till Kattegatt och Östersjön. Man skulle lätt kunna vara flexibel och låta dom anställda arbeta på båda varven. Med Stenas snabbfärja hade det tagit ett par timmar att byta varv.

  Per Nilsson

 • Björn Södahl

  Man kan fråga sig vilka marknadsbedömningar som ligger bakom detta beslut – inte minst mot bakgrund av det kommande behovet att utföra fartygsombyggnader; dels för att uppfylla regelkrav gällande svavel och ballast, och dels för att uppnå potentialen inom energieffektivisering. Dessa projekt kommer att kräva såväl varvsresurser som kvalificerad kompetens för att möta uppsatta krav på prestanda och tillförlitlighet under olika driftförhållanden. Skall man lämna åt konkurrenterna att utföra detta?

 • Kjell Vågfelt

  Det är mycket tråkigt att Damen Shiprepair lägger ner verksamheten. Men, Götaverkens saga är inte riktigt all ändå. GVA Consultants AB driver idag en mycket lönsam verksamhet i Göteborg med cirka 120 anställda och ett 50-tal konsulter därtill. GVA är världsledande på att konstruera och rita halvt nedsänkbara plattformar, vilka sedan tillverkas vid de stora varven i Sydkorea, Singapore, Brasilien, m.m. Se http://www.gvac.se för mer detaljer.

 • Anonymous

  Hej Kjell,
  Hur ser du på ditt inlägg för två år sedan – med dagens ögon, sommar 2016 !?
  / Daniel Åstrand

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.