Bimco och US Coast Guard i nytt samarbete

Bimco och US Coast Guard har undertecknat ett nytt partnerskapsavtal för att förbättra kommunikationen och arbetsrelationen mellan sjöfartsindustrin och den amerikanska kustbevakningen. Den nya överenskommelsen är bredare än den som undertecknades 1998 och nu omfattas också sjöfartsskydd och korrekt behandling av sjöfolk. Bimco håller samtidigt på med utvecklingen av en guide för de ombordanställda om US Coast Guards hamnstatsinspektioner.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.