Både hamnens och rederiets fel att matros avled

Sjöfartsinspektionens rapport om dödsolyckan i Helsingborgs hamn, den 16 november förra året, pekar ut både stuveriet och rederiet som skyldiga till olyckan där en lättmatros omkom, en maskinförare från stuveriet skadades allvarligt och ytterligare sju personer skadades lindrigt.Olyckan skedde när Saga Spray lossade sin last av pellets. Lättmatrosen gick ner i en sluten trunk för att öppna en dörr längst ner i lastrummet. Trunken var full med giftig kolmonoxid som tog 33-åringens liv.Enligt såväl fartygets som stuveriets instruktioner sägs det att syrenivån ska mätas innan någon går in i ett slutet utrymme. Den här gången gjordes inte det trots att både stuveriet och fartygets besättning många gånger hanterat pellets, som man vet förbrukar syre och genererar kolmonoxid. Maskinföraren som skadades allvarligt säger i Sjöfartsinspektionens utredning att han aldrig har känt till att syrenivån i slutna utrymmen ska mätas innan någon går in.Sjöfartsinspektionen rekommenderar nu skriftligen fartygets befälhavare och stuveriet att ”strama upp” rutinerna vid lastnings- och lossningsarbete.Inte minst fartygets befälhavare borde ha haft strama rutiner eftersom en snarlik dödsolycka inträffade på ett, av samma rederi ägt, systerfartyg 2003. Det var en av sex liknande olyckor som inträffat de senaste fyra åren, varav en så sent som den 19 december i Skelleftehamn då en matros omkom.Helsingborgs Hamn har nu skaffat en egen utrustning för att kunna mäta syrenivån i slutna utrymmen innan deras personal går in.