Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: RoRo | Ekonomi

Avtalet klart om WWL ASA-fusion

Om allt går planenligt inleder det samägda bolaget Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA sin verksamhet våren 2017.

Wallenius Lines och Wilh. Wilhelmsen Holding har idag, torsdag, undertecknat det avtal som ska resultera i den tidigare offentliggjorda nya ägarstrukturen dels för gemensamt ägda investeringar i Wallenius Wilhelmsen Logistics, EUKOR Car Carriers och American Roll on Roll off Carrier, dels för fartyg.

Betydande synergieffekter

– Avtalet är ett viktigt steg i processen att skapa ett världsledande logistikbolag i roro-segmentet. När vi sjösätter det nya bolaget WWL ASA i april 2017 blir det en effektivare organisation som skapar betydande synergier, säger Anders Boman, CEO, Wallenius Lines.

Marknad under förändring

I ett pressmeddelande uppger Wallenius Lines att den marknad där de gemensamt ägda enheterna opererar genomgår en snabb förändring och kräver en mer flexibel och effektivare affärsmodell. Förutom att man etablerar en gemensam ägar- och företagsstruktur förväntas den föreslagna fusionen möjliggöra synergier på upp till 50 till 100 miljoner US dollar.

Lika stort ägande

Målet är att båda parter kommer att äga en lika stor del, cirka 40 procent vardera, i bolaget Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA (WWL ASA ) efter slutförandet av fusionen. Detta väntas ske i början av april 2017, under förutsättning att fusionen uppfyller relevanta regelverk och godkänns av aktieägarna.