Aker Arctic deltar i konstruktion av kanadensisk isbrytare

Aker Arctic ingår i det team som har utsetts att konstruera kanadensiska kustbevakningen Canadian Coast Guards nya polarisbrytare CCGS John G. Diefenbaker. Konstruktionsarbetet leds av STX Canada Maritime. Isbrytaren byggs av Vancouver Shipyards Co. Ltd. och kommer efter leveransen 2017 att ersätta CCGS Louis S. St-Laurent. Canadian Coast Guard har specificerat att den nya isbrytaren ska klara av att bryta upp till 2,5 meter tjock is med en fart av 3 knop. Aker Arctic får en framträdande roll i projektet och skall bland annat beräkna isbelastning, definiera skrovform och skrovkonstruktion samt utarbeta koncept för propulsion.