Göteborgs universitets forskningsfartyg Skagerak är nu färdigt och har kommit till sin hemmahamn i Nya Varvet.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Specialfartyg | Skeppsbyggnad

Nu är forskningsfartyget Skagerak levererat

Efter alla förseningar är nu Göteborgs universitets forskningsfartyg Skagerak färdigt och har fått godkända certifikat. I veckan kom fartyget till sin hemmahamn i Nya Varvet i Göteborg.

Det var under onsdagen som Skagerak lämnade varvet i Falkenberg efter att ha legat där sedan i augusti 2020 för ombyggnader och kompletterande arbeten. Fartyget avverkade den sex timmar låna resan till hemmahamnen i Nya Varvet utan problem.

– Väldigt skönt, nu ligger hon här. Vi fick henne godkänd från klassen och Transportstyrelsen precis före midsommar. Vi hade lite smågrejer som vi fixade när vi ändå låg på varvet så vi låg kvar där ett par dagar eftersom det inte var någon brådska att åka upp, säger Göran Hilmersson, dekan för Naturvetenskapliga fakulteten och ordförande i styrgruppen för fartygsprojektet.

Hårt jobb in i det sista

I mars förra året anlände Skagerak till Nya Varvet efter att ha bogserats från det polska Nautavarvet i Gdynia. Fartyget beställdes 2013 och var fem år försenat redan i fjol, men trots det långt ifrån färdigt för att sättas i drift för Göteborgs universitet. Projektet har kantats av olika problem och byggmissöden. När fartyget kom till Sverige fanns 350 fel ombord av olika komplexitet, men som alla krävde åtgärd. Största problemet handlade om framdriften och de frekvensomriktare som ska leverera rätt spänning till elmotorerna.

– Det stora jobbet i Falkenberg och som varit styrande har varit att få ordning på framdrivningen och det jobbet har det polska bolaget MPL Techma gjort. De har haft en tidplan för att få fartyget färdigt och det har satt planen för alla andra mindre korrigeringar och förbättringar som vi gjort ombord. Det har inte varit smärtfritt, utan har varit mycket jobb. Under den sista tiden har personalen på varvet fått slita hårt så nu förtjänar de semester, säger Göran Hilmersson.

Skagerak vid sin hemmakaj i Nya Varvet. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall

Några tester återstår

Arbetena i Falkenberg har hållit den förväntade tidsplanen. I juni genomförde fartyget en lång rad med testturer med lyckat resultat.

– Vi har även testat och gått igenom den vetenskapliga utrustningen, även om det är några tester kvar som inte är gjorda ännu så som bullermätning och mätning av ljud i vatten. För att göra det krävs ett tillräckligt stort djup och det fanns inte utanför Falkenberg. Därför får vi göra det i augusti eller september, säger han.

Invigs med kunglig glans 

I maj beslutade Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet att Göteborg skulle bli fartygets hemmahamn. Andra alternativ övervägdes i Halland och Bohuslän, men utifrån användning, tillgänglighet, säkerhet och ekonomi föll beslutet på Nya Varvet och Göteborg. 

Den 15 oktober kommer fartyget att invigas av kungen och drottningen under en tillställning med tal av bland annat H.M. Konung Carl XVI Gustaf, Göteborgs universitets rektor Eva Wiberg och landshövding Anders Danielsson.

– Vi har planerat för att ha en mindre ceremoni med 40 gäster eftersom vi inte kunnat vara helt säkra på när pandemin släpper. Kanske kommer vi att göra något större nästa år istället, säger Göran Hilmersson.