Roro-fartyget Finntide.
Pär-Henrik Sjöström

Finnlines bygger om

Fyra roro-fartyg förlängs och ett ropax-fartyg får större passagerarkapacitet på Remontowa för totalt cirka 70 miljoner euro.

Relaterade artiklar

Finnlines kommer att förlänga fyra av sina sex Jinling-byggen av Finnbreeze-typ, Finnsun, Finnsky, Finnwave och Finntide. Rederiet har option på en likadan ombyggnad av de återstående två, Finnbreeze och Finnsea. Arbetet ska utföras av Remontowa i Gdansk, Polen.

Varvet har förbundit sig att utföra arbetet på mindre än två månader per fartyg från starten i mitten av september 2017. Alla fyra fartyg ska vara förlängda i maj 2018.

Genom att förlänga fartygen utökas lastkapaciteten per fartyg med cirka 30 procent eller 1.000 filmeter från nuvarande 3.291.

Mer passagerare 

Remontowa medverkar också i ett projekt för att öka energieffektiviteten på ropax-fartyget Finneagle. Fartyget är för närvarande på varvet för installation av inline-hybridskrubber och nya propellerblad. Samtidigt utökas passagerarkapaciteten från 440 till 800.

Effektivt sätt

– Att förlänga ett fartyg är det förmånligaste och mest effektiva sättet att få mera kapacitet. Det är en investering som vi gör för att bemöta framtida behov, säger Staffan Herlin, kommersiell direktör på Finnlines.

Han säger vidare till Sjöfartstidningen att Finnlines inte har ett akut behov för hela denna tilläggskapacitet, men att det är rätt tid att utföra ombyggnaden.

– Vi ser att marknadens tillväxt forfarande är rätt så blygsam och det finns inget akut behov för nybyggen för att hänga med. Det räcker med denna sorts kapacitetsökning så att vi får några större fartyg som vi sedan kan sätta in när det finns behov.

Brist på roro

Staffan Herlin ser att det kan uppstå en brist på roro-tonnage i framtiden.

– Det har delvis att göra med att efterfrågan på marknaden förmodligen håller på att piggna till. Det är egentligen bara Finnlines som har byggt isförstärkta roro-fartyg på länge.

Han påpekar att det redan när recessionen kom 2009 fanns ett antal roro-fartyg som var på väg ut för att skrotas och ersättas ned nya.

– I och med att det blev sämre tider dröjde man med besluten och körde vidare med gamla fartyg. Sedan kom SECA och vi valde att installera scrubbers på våra fartyg.

Lågsvavligt

Åter trodde man att det äldre tonnaget skulle fasas ut, men det lönade sig att övergå till lågsvavliga bränslen tack vare de låga oljepriserna. 

– Oljan har varit billig en tid, men nu har priserna stigit. Om de stiger ännu mer uppstår den stora frågan om hur länge man kan köra med fartyg som inte får använda tjockolja då de saknar scrubber. Det leder till att det äldsta tonnaget börjar försvinna och utbudet minskar samtidigt som marknaden börjar visa tecken på att återhämta sig, säger Staffan Herlin.