Fotograf: Pixabay

Kategori: Regelverk | Arbetsmiljö

WHO prioriterar vaccin till sjömän

WHO har beslutat att inkludera sjömän i de grupper som prioriteras för covid-19-vaccinering. Flera sjöfartsorganisationer välkomnar beslutet.

I WHO:s riktlinjer för vaccinering mot covid-19, som uppdaterades i juli, ingår nu sjömän på lastfartyg bland de grupper av befolkningen som ska prioriteras vid begränsad tillgång på vaccin.

IMO:s generalsekreterare Kitack Lim välkomnar beslutet:

– Jag är glad att se att WHO erkänner vikten av att vaccinera sjömän på lastfartyg. Dessa individer ansvarar för transporten av mer än 80 procent av allt gods i världen, inklusive mat, mediciner och vaccin – och har fortsatt att göra det trots extremt utmanande omständigheter. Sjömän kommer att spela en nyckelroll i den globala återhämtningen och hinder för internationella resor och besättningsbyten måste tas bort.

Mer behöver göras

Även EU:s redareförening Ecsa och Europeiska transportarbetarfederationen ETF välkomnar i ett uttalande WHO:s beslut och hyllar de initiativ som redan har tagits i ett flertal EU-länder för att prioritera sjömäns tillgång till covid-19-vaccin.

Samtidigt påpekar Ecsa och ETF att mer behöver göras för att underlätta för ombordanställda, som fortfarande drabbas hårt av pandemirestriktioner.