Sea Technologys design för en flytande hamnterminal för container- och kryssningsfartyg ska kunna hantera ett containerflöde på fem miljoner TEU.

Fotograf: Sea Technology AB

Kategori: Skeppsbyggnad | Innovation

Undersöker flytande hamnterminaler

Flytande hamnterminaler för hantering av container- och kryssningsfartyg – kan det vara lösningen på framtidens logistikbehov? Det ska ett projekt undersöka.

Enligt projektets parter, Rise och Sea Technology AB, tyder mycket på att flytande hamnterminaler är en kommande lösning på världshandelns behov av välfungerande effektiva logistiknoder.

Parterna skriver i ett pressmeddelande att containerfartygen växer i storlek och mer volymer behöver tas om hand samtidigt som högre krav ställs på service och effektivitet. Idag finns endast ett 20-tal hamnar i världen som kan hantera de allra största containerfartygen och det sker till en stor kostnad, både ekonomiskt och miljömässigt.

För Östersjöområdet

Trafikverket har godkänt forskningsbidrag till ett projekt där Sea Technology, som entreprenör och teknikutvecklare, och forskningsinstitutet Rise ska undersöka nästa utvecklingssteg för ett koncept med flytande hamnterminaler genom att utvärdera möjliga tillämpningar i Östersjöområdet.

– Vi vill titta på vilken potential flytande containerterminaler kan ha utifrån logistik-, miljö- och ekonomiska aspekter och vilka möjligheter det finns att samutnyttja terminalen med ytterligare funktioner som hamnar, rederier, myndigheter och teknikutvecklare. Utifrån dessa resultat utvecklas en affärsmodell för potentiella tillämpningar, säger Martin Svanberg från Rise, i pressmeddelandet.

Många funktioner

Sea Technologys flytande hamnterminaler är designade för att klara ett containerflöde på fem miljoner TEU. Utöver det kan terminalerna ta emot och hantera olika typer av avfall och vara cirkulära genom att tillverka till exempel gödsel av avfallet. De ska också kunna producera stora mängder färskvatten.

Enligt Sea Technology löser konceptet flera problem, som stora anläggningskostnader i hamnar och minskad tillgång till landyta på grund av urbanisering. Anläggningen är flyttbar och kan placeras där stora fartygs djupgående inte begränsas. Den är jordbävningssäker, påverkas inte av tidvatten och kan förtöjas med vakuumteknik.

Bidra till logistikinnovation

I den gröna omställningen behöver hamnarna inte bara agera logistiknod, utan även energinod. Samtidigt gör den fortsatta urbaniseringen att ytorna är begränsade samt påverkan på lokala miljön blir större, exempelvis vid muddring och operationer. Därför kan flytande hamnterminaler enligt projektets parter bidra till ny logistikinnovation i transportsystemet och den gröna energiomställningen.

– Vi är mycket glada att Trafikverket har godkänt att ge bidrag till vårt projekt. Tillsammans med Rise och vår referensgrupp förväntar vi oss intressanta och utvecklande forskningsresultat som möjliggör att vi kan se Sea Technologys flytande terminaler realiseras inom några år, Therese Lundquist, vd för Sea Technology.

Sea Technology AB grundades på 1970-talet av skeppsbyggaren Bengt Lundquist. Företaget har designat alltifrån tankers, rorofartyg och kombinerade container- och biltransportfartyg till borriggar och stora semi-subs för pråmtransport.