Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik | Passagerarsjöfart

Tallink Silja varslar 500

500 ombordanställda på svenska Tallink Silja AB varslas, men rederiet hoppas på en lösning så att varslen inte behöver verkställas.

Tallink Silja AB varslar alla ombordanställda i Sverige, upp till 500 personer, inom kollektivavtalsområdena SEKO och Sjöbefälsföreningen. Detta till följd av coronapandemin och det faktum att möjligheten till korttidspermittering av personalen nu upphör i slutet av november 2020.

”Inga signaler från regeringen”

– Vi har under de senaste veckorna arbetat hårt för att förmå regeringen att förlänga möjligheten till korttidspermitteringar, för att vi ska klara av att övervintra den oerhört utmanande situation vi befinner oss i sedan i mars. Korttidspermitteringar i kombination med en någorlunda trafik på Galaxy och viss helgtrafik när möjlighet så ges på Silja Symphony, hade kunnat ge oss möjlighet att hålla i och hålla ut. För närvarande har vi dock inga signaler från regeringen om en förlängning av stödet. Jag vill understryka att vi i första hand givetvis hoppas att regeringen förlänger korttidspermitteringarna så att vi slipper verkställa varslet överhuvudtaget, säger Marcus Risberg, VD för Tallink Silja AB.

Långa uppsägningstider

– Vi hoppas naturligtvis inte behöva verkställa varslet utan få till en lösning, antingen att regeringen förlänger möjlighet till korttidspermittering, eller att vi tillsammans med fackförbunden kan hitta någon annan lösning. Man ska också komma ihåg att uppsägningstiderna för besättningen är relativt långa, mellan 6 och12 månader, så mycket kan hinna att hända under den här tiden. Vår absoluta ambition är att inte behöva säga upp personal, säger Erika Janson, kommunikationschef på Tallink Silja AB.

Gäller två fartyg

Tallink har två svenskflaggade färjor, Galaxy och Silja Symphony. Sedan reguljär trafik på linjen Stockholm–Mariehamn–Helsingfors avbröts i våras på grund av pandemin har Silja Symphony tidvis sysselsatts med olika specialkryssningar.

Galaxy har fortsatt på linjen Stockholm–Åland–Åbo. Galaxy var en av de färjor som till slutet av juni erhöll stöd från Försörjningsberedskapscentralen i Finland för att trygga frakttrafiken.

– Finska Traficom fick därefter i uppdrag att dela ut ytterligare en summa och där har vi deltagit i upphandlingen och blivit tilldelad en del av denna. Dock har beslutet överklagats och därmed har vi ännu inget slutligt besked. Om vi får del av detta stöd så kommer vi att få det endast för oktober-december månad, säger Erika Janson.