Fotograf: Henrik Ekberg

Svenska hamnar kräver hälsodeklaration

Coronaviruset sprider sig på Diamond Princess och fler och fler länder stoppar anlöp av kryssningsfartyg. I Sverige begär nu både Göteborgs och Gävles hamn att samtliga anlöpande fartyg lämnar hälsodeklarationer. 

Antalet smittade ombord på kryssningsfartyget Diamond Princess har stigit till 136, uppger i dag The Japan News. Sedan en passagerare som lämnat fartyget i Hongkong visat sig vara smittad belades fartyget med en två veckor lång karantänstid när det skulle anlöpa Yokohama i Japan i förra veckan. Halva den tiden har nu gått och antalet smittade ombord ökar dag för dag. Trots att enbart en bråkdel av de 3.700 passagerarna och de 1.000 i besättningen hunnit testas.

Fler nekas anlöp

Det holländska kryssningsfartyget Westerdam lämnade Hongkong den 1 februari efter att ha tagit ombord flera hundra nya passagerare för en tvåveckorskryssning. Sedan dess har Westerdam nekats anlöp i Filippinerna, samtliga hamnar i Japan och nu senast har även Taiwan stängt sina hamnar för kryssningsfartyg.

Hälsodeklaration

I Sverge har hittills hamnarna i Göteborg och Gävle beslutat att begära hälsodeklaration av alla anlöpande fartyg, oavsett fartygstyp.

Båda hamnarna meddelar att hälsodeklarationen krävs 24 timmar före anlöp. Om någon ur besättningen uppvisar symptom, är sjuk eller under de senaste två veckorna har vistats i ett av de riskområden som WHO pekat ut, kommer en medicinsk bedömning att göras innan en eventuell karantänsplan sätts in.

Vanlig rutin

I Göteborg valde man att införa kravet på hälsodeklaration den 3 februari.

Åsa Kärnebro, hamnkapten i Göteborgs Hamn säger i ett pressmeddelande att det inte är vare sig krångligt eller nytt att begära en Declaration of Health, utan en rutin både fartygen och hamnen är vana vid.  

– Det är heller inget vi blivit anvisade att göra, utan det är ett initiativ vi själva tar som hamnmyndighet. 

Även vid utbrottet av SARS i början av 2000-talet och under svininfluensan 2009 begärde Göteborgs hamn hälsodeklarationer av anlöpande fartyg. 

Gävle hamn

Den 7 februari var det Gävle hamn som meddelade att hälsodeklaration krävs före anlöp för samtliga fartyg.

– Vi har en rutin som träder i kraft om smittskyddsläkaren på Gävle sjukhus anser att det är nödvändigt, säger Niklas Hermansson, logistikutvecklare i Gävle hamn.

Han uppger även att Gävle hamn har dedikerade kajplatser för fartyg med sjuka besättningsmedlemmar.

Gäller tills vidare

Kraven om att fartyg ska skicka in en hälsodeklaration för besättningen har i dagsläget inget slutdatum, utan kommer att gälla tills vidare i båda hamnarna.