Pråmen Bongo.

Fotograf: Bengt Sandinge

Kategori: Fartygsaffärer | Specialfartyg | Torrlast

Sandinge köper ytterligare pråm

Lysekilsrederiet Sandinge Bogsering & Sjötransport utökar sin flotta med ytterligare en pråm, den största hittills.

Sandinge Bogsering & Sjötransport har köpt pråmen Bongo från MP bolagen. Detta var också den sista pråmen som MP bolagen ägde.

Bongo bogserades förra veckan från Szczecin till Uddevalla av den danska bogserbåten Egesund.

Sandinge Bogsering & Sjötransport köpte även i slutet av 2020 pråmen Bagge från MP bolagen.

Störst i flottan

Bongo byggdes 2008 av Navikon i Polen och har dimensionerna 98 meter som längd och 22 meter som bredd. Med en lastkapacitet på drygt 8.000 ton är den Sandinge Bogsering & Sjötransports genom tiderna största pråm. Några konkreta planer på sysselsättning för pråmen har rederiet inte just nu.

– Nu ligger Bongo bland våra övriga pråmar på före detta Uddevallavarvet för lite översyn och underhållsarbeten inför kommande uppdrag, säger Lennart Sandinge på Sandinge Bogsering & Sjötransport till Sjöfartstidningen.

”Som ny”

Lennart Sandinge sticker inte under stol med att han är mycket nöjd med det senaste köpet.

– Pråmen har gjort några resor med flis och är som ny, man skulle tro att den helt nyss har lämnat varvet, säger han.