Emelie Deymann

Fotograf: Reederei Deymann

Kategori: Inlandssjöfart | Container

Premiär för inlandspendel

Sveriges första inlandsfartygspendel för containertransport startas i april mellan Stockholm Norvik och Västerås hamn.

Inlandspendeln uppges vara det första exemplet i Sverige på det som i EU kallas det femte transportslaget, nämligen trafik med mindre EU-klassade fartyg på de inre vattenvägarna (IVV).

Ersätter 1.000 lastbilar

Det EU-klassade IVV-fartyget Emelie Deymann med kapacitet för 208 TEU inleder i april trafik med två avgångar i veckan mellan Norvik och Västerås. Detta uppges avlasta det kraftigt överbelastade vägnätet i regionen med över 1.000 lastbilar per vecka. 

Emelie Deymann opereras av tyska Reederei Deymann som är specialiserat på inlandssjöfart. Fartyget är 110 meter långt, 11,45 meter brett och byggt 2012. Emelie Deymann har en CAT 3512C-huvudmaskin på 1.350 kW.

Hoppas på fler

Transportstyrelsen har beviljat tillstånd att operera fartyget på rutten som därmed blir det första i sitt slag i Sverige. I ett pressmeddelande uppger det svenska företaget Barge Transport Sweden AB, vars affärsidé är att hjälpa till att etablera inlandssjöfart i Sverige, att det i EU finns drygt 20.000 inlandsfartyg. Förhoppningen är att det snart ska finnas många fler liknande fartyg även i Sverige och på så sätt kan mycket stora mängder gods flyttas från väg till vattenväg.

– Bara i Tyskland fraktas på de inre vattenvägarna mer gods med dessa inlandsfartyg än vad vi i Sverige gör sammantaget per år med alla lastbilar och tåg. På sikt finns möjlighet att pendeln kan anlöpa fler hamnar i Mälaren vilket ytterligare skulle avlasta vägnätet, säger Anders Wihlborg, vd på Barge Transport Sweden AB.