Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Forskning

Pengaregn över sjöfartsforskning

Branschprogrammet Hållbar sjöfart som drivs av Lighthouse förlängs med ytterligare fem år. Samtidigt närapå fördubblar Trafikverket forskningsmedlen, från 8,5 till 15,5 miljoner kronor om året.

Sedan starten 2019 har branschprogrammet Hållbar sjöfart genererat ett 50-tal projekt där runt 140 aktörer från näring, akademi och institut har samverkat kring frågeställningar som rör allt från alternativa bränslen och grön omställning till smarta fartyg, digitalisering, säkerhet och både ekonomisk och social hållbarhet.

Relevant för branschen

Att programmet nu förlängs och att de statliga anslagen dessutom nästan fördubblas ser Lighthouse som ett erkännande.

– Det är jätteroligt och ett bra betyg, inte bara för Lighthouse som programkontor, utan även för hela det nätverk vi arbetar tillsammans med och som lyckas få fram förslag som behandlar relevanta frågor för branschen och för utvecklingen mot en hållbar sjöfart, säger Åsa Burman, verksamhetschef på Lighthouse i ett pressmeddelande.

Från Trafikverket lyfter man fram att branschprogrammet har samlat stora delar av branschens aktörer och därmed bidragit till att svetsa samman sjöfartssverige.

– Nu visar vi att Trafikverket är intresserat och vill gå vidare med branschprogrammet, vilket vi hoppas kan skapa en viss trygghet i branschen. Vi hoppas givetvis också att det ska ta ännu mer fart nu med fler förstudier och mer bredare och annorlunda projekt. Nu finns också lite mer utrymme för längre forskningsprojekt, säger Rikard Engström. strateg och ordförande för Trafikverkets sjöfartsportfölj.

Bidragit i omtalade projekt

Under de fem år som branschprogrammet drivits har man exempelvis varit med och lyft fram forskning om undervattensbuller, haft fingrarna med i forskningsprojektet Oceanbird (vilket ska mynna ut i ett oceangående seglande bilfartyg) och genomfört flera studier i projektet som utvecklar en vätgasdriven Gotlandsfärja.

– Klimat- och miljöfrågorna går förstås inte att komma undan, men vi får heller glömma säkerhet, sociala frågor, konkurrenskraft och även sådant som kopplar till redundans och försörjning med tanke på det aktuella omvärldsläget. Forskningen är svår att förutse. Om fem år sitter kanske vi sitter med en fråga som vi inte ser idag, säger Åsa Burman.

Många deltagare

Bland programmets deltagare finns branschorganisationer som Svensk Sjöfart och Transportföretagen, rederier, hamnar och marintekniska företag samt Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. Från akademin deltar bland andra Chalmers, KTH, Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Linnéuniversitet. Dessutom deltar forskningsinstitut som RISE, IVL Svenska miljöinstitutet och Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI samt offentliga aktörer som Sjöfartsverket och Västra Götalandsregionen.

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.