Fotograf: Liza Simonsson

Kategori: Passagerarsjöfart

Nytt uppdrag för Blidösundsbolaget

Blidösundsbolaget har vunnit en upphandling med Stockholms stad och får därmed uppdraget att sköta kollektivtrafiken i Stockholms mellanskärgård.

Under tisdagen meddelade Trafikförvaltningen i Stockholm att Transdevs dotterbolag Blidösundsbolaget vunnit upphandlingen av sjötrafiken för mellersta skärgården i Stockholm. Avtalet startar i december 2019 och löper därefter över nio år. Avtalet är värt cirka 120 miljoner kronor per år.

– Vi är väldigt glada och stolta över att ha fått Trafikförvaltningens förtroende att driva båttrafiken i mellersta skärgården i Stockholm. Vi har redan i dag flera stora uppdrag för Trafikförvaltningen i Mälaren och norra skärgården med vårt rederi Blidösundsbolaget. Genom tilldelningen blir vi ett av de största skärgårdsrederierna i Sverige och vi kommer att bidra aktivt till en levande skärgård året runt och utveckla skärgårdstrafiken, säger Gunnar Schön, vd för Transdev Sverige AB, i ett pressmeddelande.

Nyttjar Waxholmsbolagets fartyg

Uppdraget omfattar driften av 15 linjer med utgångspunkt från Stockholm via Vaxholm till stora delar av mellersta skärgården, samt enstaka avgångar till södra skärgården. Blidösundsbolaget kommer trafikera linjerna året runt med Waxholmsbolagets 18 fartyg inklusive de historiska fartygen Norrskär, Storskär och Västan. I dag görs cirka en miljon resor inom trafikområdet med cirka 30.000 tidtabellstimmar.

Upphandlingen är den andra och största av fyra upphandlingar som görs för skärgårdstrafiken i Stockholm under 2018 och 2019.

Fokus på miljömål

– Det nya avtalet säkrar en stabil trafikdrift för en lång tid framöver i hela Stockholms mellanskärgård, säger Richard Borgström, chef för Sjötrafik på Trafikförvaltningen i Stockholm.

– Vi får med detta beslut bättre möjligheter att sätta in fartyg där de behövs och att flytta fartyg mellan olika trafikområden, vilket kommer bidra till att resenärer ut till öarna får en bättre trafik året om.

Nytt i avtalet är att entreprenören ansvarar för underhåll och skötsel av fartygen och att det ställs högre krav på miljömålen: att man arbetar för att uppnå trafikförvaltningens mål om en fossilfri kollektivtrafik i hela länet – även till sjöss.