Kategori: Passagerarsjöfart | Fartygsaffärer | RoRo

Nordlandia ersätter såld Translandia

Rederiaktiebolaget Eckerö har avtalat med Cresta Group Ltd om försäljning av ropax-fartyget Translandia. Hon har seglat på Eckerö Lines fraktlinje mellan Nordsjöhamnen i Helsingfors och Tallinn. Translandia tas ur trafik omedelbart och levereras till de nya ägarna i månadsskiftet januari-februari. Som ersättande fartyg sätter Eckerö Line in bil- och passagerarfärjan Nordlandia, som legat upplagd sedan den 30 december 2012, då hon i sin tur ersattes av nyförvärvet Finlandia på linjen Helsingfors (Västra hamnen)–Tallinn.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.