Kategori: Passagerarsjöfart | Fartygsaffärer | RoRo

Nordlandia ersätter såld Translandia

Rederiaktiebolaget Eckerö har avtalat med Cresta Group Ltd om försäljning av ropax-fartyget Translandia. Hon har seglat på Eckerö Lines fraktlinje mellan Nordsjöhamnen i Helsingfors och Tallinn. Translandia tas ur trafik omedelbart och levereras till de nya ägarna i månadsskiftet januari-februari. Som ersättande fartyg sätter Eckerö Line in bil- och passagerarfärjan Nordlandia, som legat upplagd sedan den 30 december 2012, då hon i sin tur ersattes av nyförvärvet Finlandia på linjen Helsingfors (Västra hamnen)–Tallinn.