Joakim Vonasek från Donsö Maritime Training Centre (DMTC).

Fotograf: Albin Dahlin

Kategori: Säkerhet

Mental träning viktigt för säkerheten

Ledarskapets betydelse för att klara incidenter ombord lyftes på möte hos branschföreningen Swedocean.

När det händer en incident ombord är kulturen och samarbetsklimatet minst lika viktigt som träning i manövrering och avancerad teknisk utrustning. Det säger Joakim Vonasek från Donsö Maritime ­Training Centre (DMTC) som berättade om deras arbete med säkerhetsträning på föreningen Swedoceans nätverksmöte i Göteborg.

– Jag har jobbat både praktiskt och teoretiskt med detta i 25 år runt om i världen både som skeppare och på simulatorcenter. Det jag har lärt mig är att processen för att hantera incidenter i början av scenariot kan vara avgörande när det uppstår en kritisk situation. Om det inte blir rätt från början när det sker en incident är det väldigt stor risk att det blir extra stresspåslag och brister i kommunikationen, inklusive missförstånd, säger Joakim Vonasek.

Swedocean är en ideell branschförening för företag som är underleverantörer till sjöfart och offshore. Verksamheten vill vara en plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt samverkan mellan medlemmarna. Det senaste nätverks­mötet hölls på fartyget Marieholm i Göteborg och hade temat svensk marin infrastruktur, teknik och framtid.

God kultur viktigt för säkerhet

Efter ett välkomnande av ordföranden Holger Eriksson berättade Joakim Vonasek om arbetet inom DMTC som sedan förra året drivs på Donsö. Där finns ett nytt simulatorkomplex designat av Wärtsilä som bland annat inkluderar en klass A-brygga i full storlek, Maskin/Last­simulator, VR-brygga och VR-maskinrum.

Men trots den avancerade tekniken lyfter Joakim Vonasek fram vikten av att arbeta med mental träning och främja ett gott ledarskap och ett bra samarbete.

– Vi jobbar väldigt mycket med de här frågorna tillsammans med rederier i så kallad Bridge/Engine Resource Management (BRM/ERM). Vi märker att det blir en stor skillnad på kvaliteten, och framför allt att det inte blir en osäkerhet när man standardiserar arbetssätt och procedurer.

Coachning för förändring

När DMTC inleder en träning tillsammans med ett rederi handlar den första delen av arbetet om att förstå vad det är för kultur ombord på fartyget och hur man jobbar. Efter det är nästa steg att ge rekommendationer för justeringar och ­förbättringar. En viktig del är också att jobba med ­landorganisationen som också bjuds in till kurserna.

Den mest avgörande delen är enligt Joakim Vonasek att jobba med coachning för att förändra beteenden och kultur. Den delen av arbetet sker alltid ombord. På frågan om vad som kännetecknar en god kultur ombord svarar han att det till stora delar handlar om hur hierarkierna ser ut.

– Det är viktigt med ödmjukhet och att jobba för att skapa respekt och förtroende. Det behöver också finnas ett bra feedback-system och en öppen kommunikation så att alla känner sig trygga ombord.

Om besättningen på ett fartyg inte ­vågar approchera sin närmsta chef hamnar fokus ofta på att skydda sig själv i stället för att ta egna initiativ och bidra aktivt i teamet.

– Jag läser väldigt mycket haveriutredningar, och när gäller observationer och rekommendationer står det i princip samma sak i varenda utredning. Det är de här sakerna när det gäller arbetsklimat och kultur som inte har fungerat när det gått fel, säger Joakim Vonasek. 

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.