Oraness på väg in i en av slussarna i Trollhättan.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Sommarläsning

Klockan klämtar för slussarna

Sjöfartstidningen bjuder på gratis sommarläsning från våra senaste tidningar. I dag: Vänersjöfarten håller andan ännu en gång efter att Trollhättan ratat alternativ till nya slussleder.

Först handlade Vänersjöfartens stora ödesfråga om huruvida det skulle bli nya slussar i Trollhätte kanal eller om trafiken skulle läggas ner. Men sjöfarten segrade genom ett regeringsbeslut år 2018 som gick ut på att ge Trafikverket och Sjöfartsverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för nya slussar i Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edet. 

Men fler utmaningar kom, framför allt i form av bygget av Hisingsbron i Göteborg med ständiga avlysningar av farleden som följd. Nu när bron är klar är ödesfrågan återigen slussarna, men i form av deras placering i Trollhättan. I ett värsta scenario kan kanalen bli avstängd i flera år med stora effekter för sjöfarten som följd, vilket skapat stor oro bland såväl rederier, industrier som hamnar i Vänerregionen.

Läs Sjöfartstidningens reportage om slussarna i Trollhättan från nummer 4/22 i vår app som går att ladda ner här. Reportaget finns även att läsa på denna länk.