Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Haveri

Grundstötning i Vänern

Det är uppenbarligen det lettiska torrlastfartyget Bonita som har gått på grund i Vänern på resa till Hällekis.

Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral meddelar att uppgifter kommit in i morse om ett fartyg som gått på grund i närheten av Stenskär, i Vänern. Kustbevakningen och Transportstyrelsen är inkopplade i ärendet och Kustbevakningen uppges vara är på väg ut till fartyget.

Inga personer ombord på fartyget ska vara skadade och det finns inga uppgifter om utsläpp i nuläget.

Statens haverikommission har enligt Sjöfartsverket fått information om händelsen. Det är än inte kartlagt vad som förorsakat grundstötningen. Beslut om hur och när en bärgning får ske fattas av Transportstyrelsens fartygsinspektör tillsammans med Kustbevakningen.

Sjöfartsverket har inte heller offentliggjort namnet på fartyget, men AIS-data indikerar att det rör sig om lettiska coastern Bonita om 1.469 dwt under management av AA Bon-Port SIA. Hon är byggd 1987.