Fotograf: Floatel International

Kategori: Offshore

Fusion mellan Floatel och Prosafe

De två offshorerederierna Floatel International och Prosafe har undertecknat ett avtal om att slå samman sina verksamheter.

Rederierna uppger att de genomför samgåendet för att kunna bibehålla konkurrenskraften på en allt mer utmanande marknad för bostadsriggar inom offshoreindustrin. Enligt den undertecknade avsiktsförklaringen går bolagen ihop som likvärdiga parter. 

Paradigmskifte

Behovet av en fusion har drivits av grundläggande förändringar på marknaden för bostadsriggar inom offshoreindustrin efter nedgången av oljepriset 2014. Lägre aktivitet inom prospektering, utvinning och underhåll globalt, i kombination med omfattande effektivitetsförbättringar hos oljebolagen, har lett till betydligt hårdare konkurrens för att leverera bostadsriggar.

– Under 2014 inträffade ett paradigmskifte som ledde till en stor nedgång och permanenta förändringar inom oljeindustrin. Vi står också inför mycket hårdare konkurrens än tidigare beroende på en stor överkapacitet hos både borriggar och servicefartyg som nu används även som tillfälligt boende. Denna situation förväntas fortsätta, säger Glen Ole Rødland, ordförande för Prosafe, i ett pressmeddelande.

Nordsjön och Brasilien

Floatel Internationals flotta uppgår till fem enheter, alla med en kapacitet på 440–550 bäddar. Företaget har huvudkontor i Bermudas men har sina rötter i Göteborg. Prosafe äger och driver totalt nio bostadsriggar, vardera med en kapacitet på 300–500 bäddar, och har option på två nybyggnationer under de närmaste fem åren. 

Det fusionerade bolaget kommer initialt att ha huvuddelen av sin verksamhet i Nordsjön och Brasilien. Prosafes nuvarande kontrakt på norsk sockel avslutas under första halvåret 2019, medan Floatel Internationals kontrakt inom samma område löper ut under andra kvartalet 2020, inklusive optionsperioder.

Konsolidering

– Behovet av konsolidering för serviceföretag inom oljeindustrin är välkänd. Vi anser att denna transaktion både är korrekt och nödvändig för att anpassa sig till varaktiga förändringar som skett av våra marknads- och konkurrensvillkor de senaste åren, säger Glen Ole Rødland.

Rødland betonar att syftet med transaktionen är att skapa ett företag som är starkare rustat för konkurrensen på den globala marknaden och framhåller vidare att Prosafe och Floatel International tillsammans kommer att kunna erbjuda en bättre produkt till kunderna genom en mer flexibel och geografiskt spridd flotta. 

Målet är att ha genomfört fusionen under tredje kvartalet 2019. Samgåendet måste godkännas av norska och brittiska konkurrensmyndigheter samt av långivare och aktieägare.