Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik

Estland slopar farledsavgifterna

I Estland slopas farledsavgifterna för ett år på grund av coronakrisen. Nu hoppas Svensk Sjöfart att även Sverige följer efter.

Sjöfartsadministrationen i Estland, Veeteede Amet, har bekräftat att estniska parlamentet har godkänt ett lagförslag om att farledsavgifterna för alla fartyg som besöker hamnar eller ankarplatser i Estland slopas helt under perioden 1 april 2020 till 31 mars 2021.

”Hög tid att Sverige vaknar”

Rikard Engström, vd för Föreningen Svensk Sjöfart, hoppas att Sverige följer exemplet så att inte konkurrensen snedvrids ytterligare.

– Nu ser vi att både Finland och Estland trycker ner eller tar bort sina farledsavgifter för en tid medan Sverige, som har haft en betydligt högre nivå redan tidigare, håller dem kvar. Nu är det hög tid att även Sverige vaknar i denna fråga, säger han till Sjöfartstidningen.

Viktig coronaåtgärd

Rikard Engström påpekar att svensk industris konkurrenskraft är beroende av en väl fungerande och kostnadseffektiv logistisk lösning där sjöfarten ingår som en viktig del.

– Farledsavgifterna hämmar industrins möjligheter att konkurrera på den internationella marknaden och leder dessutom inte till de politiska målen om ökat användande av sjöfart. Som en viktig coronaåtgärd måste Sveriges regering säkerställa att avgifterna sänks drastiskt eller helt helst tas bort helt som i Estland och Finland. Långsiktigt finns det naturligtvis också anledning att fundera över vilka transportmässiga konkurrensförutsättningar svenskt näringsliv ska ges, tillägger han.