Energihamnen i Göteborg kan bli först i världen med elanslutning.

Fotograf: Göteborgs Hamn AB

Kategori: Miljö | Tank

Energihamnen kan bli först i världen med elanslutning

Nu är det klart att Energihamnen blir nästa del av Göteborgs Hamn att erbjuda elanslutning. Därmed ser hamnen ut att bli den första energihamnen i världen att erbjuda elanslutning. 

Det är från och med år 2023 som det kommer att vara möjligt för tankfartyg som anlöper Energihamnen i Göteborg att koppla upp sig mot en elanslutning under anlöpet. Totalt sett beräknas elanslutningen i Energihamnen kunna minska fartygens koldioxidutsläpp med 1.800 ton årligen genom att fartygen slipper ha igång sina hjälpmaskiner.

– Nu tar vi nästa viktiga steg med elanslutning av tankfartyg. Men att elansluta anlöpande tankfartyg i explosionsklassad miljö är mer komplext och Göteborgs Hamn ser ut att kunna bli första hamn i världen att erbjuda detta för en stor variation av olika tankfartyg. Förhoppningen är att kunna sprida konceptet till andra hamnar och lägga grunden för en standard för elanslutning inom explosionsklassad miljö, säger Jörgen Wrennfors, produktionsutvecklingsingenjör på Göteborgs Hamn AB, i ett pressmeddelande.

Arbetar med Donsöredarna

Redan från den första dagen när anslutningen är invigd kommer flera av rederierna från Donsö att kunna ansluta sina fartyg i hamnen. Enligt hamnen har de en god dialog med rederierna där man tillsammans just nu arbetar fram ett gränssnitt som är världsunikt för tanksegmentet. Bland rederierna som visat intresse för elanslutning i finns bland andra Terntank, Furetank, Donsötank, Ektank, Veritas tanker och Tarbit Shipping.

– Just nu är flera av rederierna i en fas där de bygger nya båtar som kommer att levereras under en period framöver vilket gör att timingen är väldigt bra, säger Jörgen Wrennfors i pressmeddelandet.

Delfinansieras av Klimatklivet

Satsningen på elanslutning i Göteborgs Hamns Energihamn delfinansieras av Klimatklivet, ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Göteborgs Hamn har beviljats 10,7 miljoner kronor för projektet.

Göteborgs Hamn var en av de första hamnarna i världen att kunna erbjuda landanslutning till fartyg. I dag är elanslutning möjlig vid Stena Lines kajlägen vid Majnabbe och Masthugget, samt vid två av kajlägena i Gothenburg Roro Terminal i Älvsborgshamnen.