Kategori: Arbetsmarknad

Donsörederier lämnar SARF

Åtta donsörederier meddelade under fredagseftermiddagen att man lämnar Sjöfartens arbetsgivarförbund, SARF. Anledningen uppges vara att man vill hitta nya sätt att säkra sjöfartsindustrin för kommande generationer.

I ett pressmeddelande på fredagseftermiddagen berättar företrädare för rederierna Donsötank, Furetank, Northern Offshore Services, OljOla, Sirius Shipping, Terntank, Veritas och Älvtank att man avslutar sina medlemskap i Sjöfartens Arbetsgivarförbund (SARF).

I pressmeddelandet skriver man:

”Den svenska maritima industrin och näringen befinner sig idag i en mycket allvarlig situation. Trenden visar att villkoren under svensk flagg hindrar nya företag från att startas i rederiklustret. Vårt sjöfartssamhälle grundas på en rik tradition och en mycket stolt historia. Denna historik urholkas nu av en sen länge tillbaka eftersatt strategi.

Undertecknande rederier ser en framtid där vår industri sakta försvinner om inte strategin förändras. Med anledning av detta har vi därför beslutat att avsluta vårt medlemskap i SARF.

Vi vill tillsammans hitta nya sätt att säkra sjöfartsindustrin för kommande generationer med högre krav på förnyelse och modernisering av branschen, samt skapa en svenskflaggad handelsflotta av tillräcklig storlek.

ldag ger inte svensk flagg konkurrenskraft i relation till andra nationer som i stället väljer att aktivt arbeta och figurera som sjöfartsnationer. Undertecknande rederier vill verka för en möjlighet att stärka svensk flaggstat. lnte endast för en lukrativ rederinäring utan för att värna om vår historia, för att få tillbaka stoltheten och attraktionen till industrin, samt för att fortsätta leda, driva och utveckla en mer hållbar maritim industri på världsmarknaden.”

Vill se omtag

I en kommentar till Sjöfartstidningen säger Ingvar Lorensson som är vd för Donsötank att man vill se ett omtag för att vända en negativ trend för sjöfarten.

– Vi ser en möjlighet att göra något nytt. Svenska flaggan är så viktig för oss. Vi har pratat om de här frågorna länge men för att få till en förändring krävs att något nytt kan växa fram, säger Ingvar Lorensson.

Avtalen fortsätter

Rederierna påpekar att man inte har sagt upp några kollektivavtal, utan beslutet handlar enbart om medlemskapet i SARF.

– Beslutet handlar om att vi inte känner att vi som små familjeföretag passar ihop med färjerederier med annan typ av verksamhet, säger Lars Höglund, vd för Furetank till Sjöfartstidningen.

Han påpekar att rederierna fortsatt är med i Svenskt Näringsliv genom föreningen Svensk Sjöfart.

– Vi lever under avtal som vi kommer att följa och som löper ytterligare ett och ett halvt år. Nu när detta beslutet är fattat kommer vi att prata med de fackliga organisationerna om hur vi ska göra i framtiden när det gäller avtalen, säger Lars Höglund.