Vem var sjöhjälten Amiral Bagge?

Amiral Jakob Bagge (1502–1577). Källa: Sjöhistoriska Museet.

 

Den 31 maj 1564 utkämpades ett blodigt sjöslag vid Öland där den svenske amiralen Jakob Bagges flaggskepp Mars sänktes av en dansk-lybsk styrka.

Vad det egentligen handlade om var handel och vem som behärskade sjövägarna. Till de stora spelarna på den tiden hörde Sverige, Danmark och den tyska hansastaden Lybeck.

Kalmarunionen, som bildades 1397, skulle förena de nordiska länderna på initiativ av dansk-norska drottning Margareta. Även förr var det komplicerat med unioner. Kalmarunionen kännetecknas av opposition och uppror i Sverige, vilka ytterligare trappades upp när unionsmotståndaren Sten Sture blev riksföreståndaren 1470. Detta ledde slutligen till att hela Sverige erövrades av den danske kungen Kristian II 1520 och den utrensning som följde kallas Stockholms blodbad.

Sjöfartsvän

Sedan kom en viss Gustav Eriksson av Vasaätten med i bilden. Med hjälp av Dalarnas allmoge och bergsmän och en för dyra pengar inhyrd flotta från Lybeck fördrevs Kristian II 1521 och unionen upplöstes. Gustav Vasa valdes till riksföreståndare 1521 och till kung 1523.

Gustav Vasa var en visionär som insåg handelns och därmed även sjöfartens enorma ekonomiska betydelse för Sverige. Pengar var nämligen något som det fattiga landet behövde och Gustav Vasa var ganska uppfinningsrik – något som inte minst den katolska kyrkan fick känna av genom inte helt frivilliga bidrag till kronan.

När Gustav Vasa kom till makten hade Sverige inte någon egen flotta. De bästa fartygen som fanns kvar 1520 hade övertagits av Kristian II och resten brändes. Gustav Vasa började systematiskt bygga upp en stark örlogsflotta för att hålla handelsvägarna öppna samtidigt som han lade den organisatoriska grunden till en nationell krigsmakt.

Sveriges första underamiral

I 1500-talets Sverige var amiral inte en tjänstegrad utan en benämning på den person som tillsattes av kungen för att leda en sjöstyrka under ett sjötåg. När expeditionen avslutades upphörde amiralen att vara amiral. Amiralens närmaste man var en underamiral, som på motsvarande sätt hade sin befattning så länge som sjötåget varade. Innan 1590 kallades fartygschefen hövitsman, därefter kom det än i dag brukliga kapten. 

Den första svenska underamiralen som vi känner till är Jakob Bagge, som också var en av landets första sjöhjältar.

Hoppade över till svenskarna

Jakobs far Tord tillhörde en ursprungligen norsk adelssläkt men var var dansk hövitsman i Stockholm under Kristian II:s ockupation. Under Gustav Vasas befrielsekrig inleddes belägringen av Stockholm 1522. Tord Bagge flydde från Stockholm med sin 20-årige son Jakob och övergick till svensk tjänst. När Gustav Vasa valdes till kung blev Tord Bagge fogde över ett par härad i Småland och slutligen kommendant (slottsloven) på slottet i Viborg i den östra rikshalvan Finland.

Jakob Bagge gjorde karriär som lantkrigare under grevefejden, där han utmärkte sig vid intagningen av Halmstad 1534. Sommaren 1535 kommenderades han till hövitsman för skeppet Kamperman under amiral Måns Somes sjötåg. Efter några år som slottsloven på Stockholms slott utnämnde kungen honom till Sveriges förste underamiral 1541. År 1543 var han åter hövitsman, och förde befäl på skeppet Enhörningen och senare på Stora Svan. Efter 1545 erhöll han kronogården Bo på Värmdön som förläning och adlades 1556 för sina insatser i kriget mot Ryssland.

Inledde nordiska sjuårskriget

Under det nordiska sjuårskriget förde han högsta befäl över flottan ombord på skeppet Elefanten. Kriget handlade om kontroll över Baltikum och den lönsamma handeln i Östersjön. Dessutom ville danskarna återuppliva Kalmarunionen. I kriget stod Sverige på ena sidan medan fienden Danmark hade allierat sig med Lybeck.

Krigshandlingarna inleddes med att Jakob Bagges flottstyrka drabbade samman med danskarna vid Bornholm den 30 maj 1563. Jakob Bagge hyllades som slagets segrare när han i triumf återvände till Stockholm.

 

Skeppet Mars (Makalös) sista strid. Källa: KÖMS

Hörde till de största

Ett år senare, den 30 maj 1564, var skeppet Mars, även kallat Makalös, amiral Bagges flaggskepp. Vid middagstid drabbade den svenska flottan samman med den dansk-lybska utanför Visby. När striden fortsatte följande dag vid Ölands norra udde var den svenska flottan kraftigt skingrad. Vinden ändrade riktning och den svenska flottan hamnade i underläge. Två lybska skepp inledde närstrid med Mars medan de övriga svenska fartygen drog sig ur striden. Ombord på Mars kämpade man tappert, men Bagge togs till fånga och lybeckarna försökte ta Mars som pris. Elden kom lös på Mars och nådde snart krutdurken. Mars exploderade och tog med sig flera hundra lybska sjömän och största delen av den egna besättningen.

För Jakob Bagge innebar detta slutet på hans bana som sjökrigare. Han satt först en tid fången hos lybeckarna på Bornholm och därefter sju år hos danskarna i Köpenhamn. Först efter fredsslutet 1571 fick han återvända till Stockholm, men var nu ”en förbrukad man”. Han avled 1577.

En gren till Finland

Orsaken till att jag blev nyfiken på denne Jakob Bagge, som jag för några år sedan inte ens visste att hade existerat, finns på det mer personliga planet. Ett av hans barnbarns barn kom så småningom genom giftermål till Finland. När man förflyttar sig längre ner i släktträdet dyker min mormor upp i början av 1900-talet. Detta innebär att Jakob Bagge för mig inte enbart är en nyupptäckt sjöhjälte från Gustav Vasas tid utan också en direkt förfader i 14:e generationen.

Vraket upptäcktes 2011

Sommaren 2011 fann en grupp dykare vraket efter Mars på 73 meters djup utanför Ölands norra udde. Enligt framlidne professor Jan Glete byggdes Mars vid skeppsgården Björkenäs i Kalmar 1561–1563. Man antar att fartyget var cirka 50 meter långt och 14 meter brett, vilket var exceptionellt stort för dåtida skepp. Bestyckningen utgjordes enligt Glete av 107 kanoner och enligt Sjöhistoriska hade Mars en besättning på omkring 670 personer.

Dykare i vraket av Mars (Makalös). Foto: Marinmuseum

 

Kommentarer

 • sten sandelin

  Hej. Per Erik.
  Har det blivit något fel på årtalen?Återvände 1571 och avled 1557??
  Tack för trevlig läsning.
  M.V.H sten.s.

  • Pär-Henrik Sjöström

   Du har så rätt Sten! Det blev ett skrivfel i dödsåret. Ska givetvis vara 1577. Nu korrigerat.

 • Stefan S.

  Tack for en mycket intressant och valskriven artikel!

 • Hans-L Ohlsson

  För att hedra minnet lät Flottan döpa en av sina moderna torpedkryssare till Jacob Bagge. Byggd på Kockums 1898 och tydligen av god kvalité då hon utrangerades först 1947.
  Fotot/vykortet finns på Sjöhistoriska museet

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.