Även en hamn förändras

vartan_196x_img379

Att en hamn förändras på närmare 50 år framgår av dessa bilder från Värtahamnen i Stockholm. Bilden ovan är tagen från Fennia, troligtvis 1967 eller 1968. Som vi ser var Värtan en tämligen primitiv färjehamn på den tiden. Kranarna och annan infrastruktur för konventionell lasthantering vittnar om dess bakgrund som bulkhamn.

Siljarederiet inledde bilfärjetrafik från Värtahamnen till Nådendal i Finland den 3 december 1965 med färjan Holmia. När Fennia levererades våren 1966 började detta stora nybygge trafikera linjen mellan Värtahamnen och Åbo. 

Det första färjeläget i Värtan var en tillfällig lösning eftersom man då hade planer på en stor Finlandshamn i Ropsten. Dessa planer förverkligades inte och i stället togs ett nytt färjeläge i bruk vid Värtabassängens södra sida den 14 mars 1967.

vartan_DSC7866

Denna vy från hösten 2014 kommer att förändras drastiskt inom de närmaste åren. Fortfarande känner man igen vissa detaljer från 1960-talet, men arbetena med den nya Värtahamnen pågår för fullt. Snart kommer hälften av hamnbassängen att vara utfylld och färjelägena flyttas till den nya hamnen som är under byggnad.

 

Kommentarer

  • John K. Lindgren

    Tempus Fugit

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.