Viking Lines Cinderella.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Sjöfartsstatistik

Passagerartrafiken rasade under 2020

Den totala godshanteringen i svenska hamnar påverkades i relativt liten omfattning under pandemiåret. Betydligt sämre gick det för passagerartrafiken som minskade med hela 54 procent. Det visar ny officiell statistik från Trafikanalys.

– Liksom inom övriga transportsektorn ser vi inom sjöfarten att passagerartrafiken har drabbats hårt av reserestriktioner och stängda gränser under pandemin. För godshanteringen i svenska hamnar ses ingen betydande påverkan på totalnivån för helåret 2020, även om det ser olika ut för olika typer av last, säger Henrik Petterson, projektledare på Trafikanalys, i ett pressmeddelande.

Hamnarna påverkades i olika utsträckning

Myndighetens statistik bekräftar att passagerartrafiken till sjöss var hårt drabbad under pandemiåret 2020. Antal in- och utresta passagerare till och från svenska hamnar, exklusive besökande kryssningspassagerare, rasade från 30,5 miljoner 2019 till 14,0 miljoner passagerare under 2020 eller 54 procent, uppger Trafikanalys i pressmeddelandet. De flesta hamnarna och passagerarlinjerna påverkades, men i olika utsträckning. Stockholm tappade sin position som största passagerarhamn. Helsingborg blev i stället största passagerarhamnen följt av Ystad.

Den totala godshanteringen minskade däremot inte i någon större utsträckning under 2020, skriver myndigheten vidare. Som jämförelse var nedgångarna i de totala godsmängderna betydligt större under 2019 jämfört med 2018.

168 miljoner ton

Summan av allt lastat och lossat gods i svenska hamnar, i havsgående sjötrafik, minskade med 1 procent mellan 2019 och 2020, till totalt 168 miljoner ton. Det var det lossade godset som minskade med 2 procent från föregående år, till 92 miljoner ton, medan det lastade godset låg oförändrat på 76 miljoner ton år 2020. Utrikes gods som lossades i svenska hamnar, från utländska hamnar, minskade från 81 till 79 miljoner ton från 2019.

I inrikes trafik, mellan svenska hamnar, var den lossade och lastade godsmängden totalt 24,1 miljoner ton, en relativt liten minskning från 2019 då den var 24,4 miljoner ton, uppger Trafikanalys i sitt pressmeddelande.