Fotograf: Staffan Strive

Kategori: Utbildning | Specialfartyg

Första sjömätarna utexaminerade

I fredags utexaminerades de första sjömätarna någonsin i Sverige. Bakom kursen Practical Hydrography i Göteborg står Chalmers, Göteborgs universitet och KTH. 

Tidigare har man fått söka sig utanför Nordens gränser för att vidareutbilda sig inom sjömätning, nu räcker det att åka till Göteborg.

– Alla behöver sjömätning, och vi behöver folk med rätt kunskap, säger Ulf Olsson, chef för Sjöfartsverkets sjömätningsverksamhet, i ett pressmeddelande.

En av de främsta

Sjöfartsverket, Marin Mätteknik och Västra Götalandsregionen har bidragit med bland annat gästföreläsare, fartyg, utrustning och ekonomiskt stöd för den 20 veckor långa kursen i praktisk hydrografi. Totalt har tio studenter gått kursen, fyra från akademin och sex från industrin. Kursledare har sjömätningsexpert och professor David Dodd varit, han anses vara en av de bästa på området i världen.

Stort behov

Lite förenklat kan man säga att kursdeltagarna lär sig mäta och kartlägga havsbotten från land eller med hjälp av fartyg. Enligt Ulf Olsson är behovet av sjömätare stort i alla länder kring Östersjön. En stor fördel med att ha utbildningen i Sverige är att är att det ger en bättre rekryteringsgrund.  

– Vi får mycket tillbaka från det här, inte bara genom att anställda på Sjöfartsverket utbildas, utan även då de andra deltagarna blir potentiella kollegor. Vi vill och behöver anställa dem som har den här utbildningen, säger Ulf Olsson.

”Fördjupad kunskap”

Tre av de examinerade jobbar på Sjöfartsverket, en av dem är Sara Hintz Dahlen. 

– Utbildningen har varit lärorik och givit mig en fördjupad kunskap om allt det jag gör i jobbet, och mer, säger Sara Hintz Dahlen som är efterprocesserare på Sjögeografiavdelningen på Sjöfartsverket.

”En helhetsbild”

Under fredagen presenterades examensarbetena och diplom och examensbevis delades ut.  

– I jobbet är det mycket ”learning-by-doing”, med utbildningen har jag fått en mer teoretisk bakgrund till det hela. En större helhetsbild av yrket, som sträcker sig utanför Sjöfartsverket, säger Jesper Svensson, sjömätare på Sjöfartsverket.

Ny kurs i höst

Enligt Staffan Strive, affärschef för fortbildning på Chalmers Professional, har kursen gått över förväntan och nu planerar man redan för en fortsättning.

– Vi planerar nu för en ny kurs med trolig start i november och vi ska även titta på möjligheterna för en tvåårig mastersutbildning om ett eller ett par år. Kursen är också öppen för deltagare från andra länder och för svenskar för den internationella marknaden. Sjöfartsverket och Sverige är erkänt duktiga på det här området och samarbetet mellan högskolorna borgar för en samlad kunskap och kraft.