Fotograf: Madli Vitismann

Kategori: Specialfartyg | Fartygsaffärer | Miljö

Gamla KBV003 till skrot

Det ex-svenska kustbevakningsfartyget KBV003 har gjort sitt och kommer att huggas upp efter 15 år i estnisk tjänst.

Det estniska oljesaneringsfartyget Kati (ex KBV003) har överförts till Refonda, ett dotterbolag till den estniska varvskoncernen BLRT Gupp, för att huggas upp. Det före detta svenska kustbevakningsfartyget har tjänat det estniska polis- och gränsbevakningsväsendet i över 15 år.

Försäljning lyckades inte

Gränsbevakningen har tre gånger försökt sälja Kati på auktion, men utan att lyckas. Hennes maskineri och utrustning ska nu demonteras och en del av den ska överföras till estniska sjöfartsakademin.

Tõnis Trubetski, sjötaktikstjänsteman i polis- och gränsbevakningsväsendets flotta, säger till Sjöfartstidningen att trots att Kati har varit ändamålsenlig, har hon nu blivit föråldrad och samtidigt har myndighetens uppgifter utvidgats. I augusti tog myndigheten leverans av det nya multipurposefartyget Raju med oljesaneringsförmåga från Baltic Workboats, vilket ska ersätta Kati.

Svensk donation

Kati byggdes som isförstärkt trålare i 1966 i Tyskland och uppgraderades 1985 för svenska Kustbevakningen, där hon fick namnet KBV003. Fartyget donerades 2002 av svenska staten till Estlands gränsbevakningsväsende och fick sitt nuvarande namn. Under estnisk flagg har hon deltagit i oljesaneringsövningar och -operationer. Hennes sista uppgift blev att agera haverist under den internationella oljesaneringsövningen Rena havet i slutet av maj.