Viking Line har sju fartyg, ett av dem är svenskflaggade "nöjeskryssaren", Viking Cinderella.
Pär-Henrik Sjöström

Anlitar experthjälp i trygghetsarbete

Viking Line tar hjälp av en grupp oberoende experter för att öka tryggheten för alla resenärer ombord.

Relaterade artiklar

Som ett led i det kontinuerliga arbetet med att öka tryggheten för alla resenärer på sina fartyg har Viking Line beslutat att ta hjälp av en grupp oberoende experter i ett så kallat advisory board. Viking Line har en nollvision mot brott ombord. Liksom i samhället i stort är kvinnors utsatthet och risken för sexuella övergrepp särskilt prioriterade frågor.

Viktigaste frågorna

Viking Line uppger att resenärernas säkerhet och trygghet hör till de viktigaste frågorna i den dagliga verksamheten. Rederiet bedriver ett aktivt samarbete med polis och andra myndigheter runt Östersjön som bland annat består av kontinuerlig utbildning och fortbildning av personal i land och ombord.

Som ett komplement till det arbete som genomförs, och för att komma närmare den satta nollvisionen gällande brott ombord, har Viking Line nu etablerat en extern grupp av rådgivare. Gruppen inleder sitt arbete i början av 2017.

Experter

I Viking Lines advisory board ingår Anna Tiihonen Möller, biträdande överläkare och ledningsansvarig på akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset, Magnus Lindgren, generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige och tidigare polis och fil dr i psykologi med inriktning mot viktimologi, Katerina Janouch, författare, sexrådgivare och journalist, Börje Svensson, legitimerad psykoterapeut med specialisering mot behandling av brottsutsatta och förövare av sexualbrott, Ann Heberlein, författare, kulturskribent och teologie doktor i etik samt Karin Johannesen, evenemangssäkerhetsschef Stockholms Stad.

Förslag till åtgärder

– Jag är mycket glad över att dessa kunniga och erfarna personer vill bidra till Viking Lines fortsatta trygghetsarbete. De är särskilt utvalda utifrån sin specifika expertis och deras förslag på åtgärder och idéer kommer att presenteras för företagets koncernledning och behandlas som en integrerad del rederiets aktiva trygghets- och säkerhetsarbete, säger Jan Hanses, vd för Viking Line Abp i ett pressmeddelande.