Solcellerna på Värtaterminalens tak är en förklaring till att byggnaden miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Guld.
Stockholms Hamnar

Värtaterminalen guldcertifieras

Stockholms Hamnars nybyggda Värtaterminal certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.

Relaterade artiklar

Värtaterminalen är en del av utvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden som har en hög miljöprofil. 

– Det känns riktigt bra att Värtaterminalen uppfyller de höga miljökraven för guldcertifieringen. Hela Värtahamnen har blivit en modern miljöhamn med många miljösmarta lösningar, säger Stefan Hansson, styrelseordförande i Stockholms Hamnar, i ett pressmeddelande.

40 procent lägre

Värtaterminalens energianvändning är, enligt Stockholms Hamnar, 40 procent lägre än i jämförbara byggnader. Alla materialval och dess innehåll har granskats och dokumenterats med hjälp av materialbedömningssystemet SundaHus.

– Värtaterminalen är öppen för allmänheten. Alla är välkomna att besöka stans största takterrass med talande konstverk, stora grönskande ytor, solceller och en restaurang med uteplats, säger Karin Brofelth, fastighetschef på Stockholms Hamnar.

Miljöfakta om Värtahamnen:

• Stor del av byggmaterialet har kommit prefabricerat via fartyg, vilket har lett till minskat spill och mindre utsläpp. Minst 6.700 ton koldioxid har sparats, jämfört med om motsvarande transporter hade gått på land.

• Värtaterminalen och tullbyggnaden försörjs med kyla och värme från 62 energihål borrade under terminalen. Större delen av byggnadens värme- och kylbehov kommer från energilagret.

• På terminalens tak finns en 400 kvadratmeter stor solcellsanläggning med högeffektiva paneler, som bidrar till fastighetens elanvändning.

• Terminalen har tre gröna takterrasser med sedumväxter och blommor från skärgården. Det gröna taket isolerar byggnaden och fördröjer att regnvattnet rinner ner till dagvattenanläggningen.

• Under hamnplanen finns ett dagvattensystem som är utformat för att klara stora regnmängder och renar dagvattnet från föroreningar.