Biltransportfartyget Auto Energy levererades till Wallenius-dotterbolaget UECC i slutet av november.
Wallenius Shipping

Mer LNG inom svensk nybyggnation

Årets sista uppdatering av Sjöfartstidningens förteckning över nybyggen med svensk anknytning visar att svenska rederier tror på LNG som framtidens bränsle.

Relaterade artiklar

Sedan den förra uppdateringen av listan över svenskrelaterade nybyggen har Furetank och Älvtank kontrakterat ytterligare varsitt LNG-drivet tankfartyg. Denna beställning utgör en fortsättning på en order som tecknades i november 2015 av Furetank, Älvtank och Thun Tankers på sammanlagt fyra produkttankfartyg med LNG-drift. I slutet av oktober 2016 beställde Furetank och Älvtank alltså var sitt fartyg av samma typ.

Systerfartyg levererat

Även bland levererade nybyggen finns LNG-drift representerad. UECC, där Wallenius Lines är hälftenägare, tog den 29 november leverans av biltransportfartyget Auto Energy, som är systerfartyg till tidigare levererade Auto Eco. Fartyget har byggts av varvet NACKS i Nantong, Kina. Det officiella dopet av fartyget är planerat till den 7 februari 2017 i Malmö.

Tredje av fyra

Vidare har Tern Sea, det tredje LNG-drivna produkttankfartyget i en serie på fyra, levererats av Avic Dingheng Shipbuilding till Terntank den 15 november.

Här kan du ladda ner den senaste uppdateringen av vår lista över nybyggen.