Rederiet kan nu ha 75 procent TAP-anställda ombord.
Pär-Henrik Sjöström

75 procent TAP tillåtet enligt nytt avtal

Den tillåtna andelen TAP-anställda i besättningen höjs från 50 till 75 procent, enligt det nya TAP-avtalet som just slöts mellan Seko och Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Sarf.

Relaterade artiklar

Avtalet gäller från och med den 1 april 2017 och innebär också sänkta löner för TAP-anställda. TAP står för Tillfälligt Anställd Personal. TAP-avtalet omfattar svenskflaggade fartyg i utrikestrafik och där rederiet eller managementbolaget är medlemmar i Sarf. Avtalet gäller inte passagerarfartyg, bogserbåtar eller fartyg som i huvudsak går i inrikes trafik.