Ytterligare andel av Royal P&O Nedlloyd blir dansk

De två ledande danska bankaktörerna, Danske bank och Nordea, har säkrat 25 procent av aktierna i Royal P&O Nedlloyd, i en uppgörelse med The Peninsular and Oriental Steamship, P&O:s moderbolag. Danske bank tog 15 procent, medan Nordea tog 10 procent. Priset motsvarade A.P. Møller-Mærsks bud, EUR 57 per aktie. En överenskommelse mellan bankerna och A.P. Møller-Mærsk fastslår att aktierna kan köpas av A.P. Møller-Mærsk till samma pris som bankerna betalat.Manövern görs för att säkra ett godkännande från konkurrensmynigheter runtom i världen. Ett flertal länder skulle inte acceptera ett övertagande utan dessa myndigheters godkännande. I dagsläget står 44 procent av Royal P&O Nedlloyd under dansk kontroll.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.