Fotograf: Trafikverket

Kategori: Skeppsbyggnad | Specialfartyg

Wärtsiläs motorer till ny isbrytare

Finlands nya isbrytare utrustas med flerbränslemotorer från Wärtsilä.

De flerbränsledrivna (dual fuel) huvudmaskinerna till den nya isbrytare som Trafikverket i Finland har beställt från Arctech Helsinki Shipyard levereras av Wärtsilä. Isbrytaren utrustas med en 8-cylindrig Wärtsilä 20DF, två 9-cylindriga Wärtsilä 34DF och en 12-cylindrig Wärtsilä 34DF. Motorerna kan använda såväl LNG som dieselolja som bränsle.

Först i sitt slag

När isbrytaren levereras i början av 2016 blir den världens första i sitt slag att använda LNG som bränsle.

– Den nya isbrytaren bygger på dagens mest avancerade teknologi och byggs speciellt för de krävande vinterförhållandena i norra Östersjön. Genom användningen av LNG som drivmedel blir isbrytaren den miljövänligaste som någonsin byggts, säger Esko Mustamäki, verkställande direktör för Arctech Helsinki Shipyard.

I bruk även sommartid

Isbrytaren konstrueras för att kunna bryta en 25 meter bred ränna i upp till 1,6 meter tjock is. I 1,2 meter tjock is ska isbrytaren kunna avancera med 6 knops fart. Normalt ska assistansfart vara mellan 9 och 11 knop. I öppet vatten är farten minst 16 knop.

Isbrytaren kommer även att användas för oljesanering och nödbogsering i krävande förhållanden såväl vinter- som sommartid.