Wärtsilä lämnar pumpverksamheten

Wärtsilä avyttrar sin pumpverksamhet till det skandinaviska investeringsbolaget Solix Group med kontor i Köpenhamn och Malmö.

Relaterade artiklar

Wärtsilä Pumps blev en del av Wärtsilä efter förvärvet av Hamworthy 2012 och hörde till Wärtsilä Marine Solutions.

Avyttringen ger enligt Wärtsilä möjlighet att lägga större fokus på sin vision om ett Smart Marine-ekosystem. Visionen bygger på en snabb introduktion av nya tekniker som ger nya sätt att uppnå effektivitet och kostnadsinbesparingar.

Wärtsiläs målsättning är att leda branschens övergång till ett Smart Marine-ekosystem med hjälp av digitalisering och uppkoppling samt ett djupgående samarbete med kunder och partners.

Viktig leverantör

Wärtsilä Pumps har sitt huvudkontor i Ålborg i Danmark och designar, tillverkar och marknadsför specialpumpar, främst vertikal- och processpumpar, till marinbranschen och olje- och gasindustrin. Företaget har funnits på marknaden i mer än 100 år och dess varumärken inkluderar bland annat Svanehøj, Hamworthy Pumps, Eureka och Dolphin.

– Pumpar kommer även fortsättningsvis att vara en central del av Wärtsiläs olika gas- och bränslesystemlösningar. Vi förutser en stark framtid för den här verksamheten med en målmedveten ny ägare som kommer att vara en viktig leverantör till Wärtsilä, säger Timo Koponen, Vice President, Processing Solutions, Wärtsilä.