Wallenius och Wilhelmsen beställer världens största ro-ro-fartyg

Svenska Wallenius Lines och norska Wilh Wilhelmsen har beställt fyra fartyg som blir världens största ro-ro-fartyg av Mitsubishi Heavy Industries i Nagasaki. Fartygen skall levereras under 2011 och 2012 och sätts då in i det samägda bolaget Wallenius Wilhelmsen Logistics trafik.Fartygen får en lastvolym på 138.000 kubikmeter, cirka 10 procent mer än de fartyg som nyligen levererats till WWL, och som i sin tur är världens största biltransportfartyg. De byggs med stor rampkapacitet, stor däcksbärighet och hög frihöjd. Skrovlinjerna har utvecklats vilket skall ge lägre bunkerförbrukning och därmed minskade avgaser. Energin i avgaserna skall också återanvändas för att generera all elektricitet som behövs när fartyget är till sjöss. De utrustas också med system för hantering av ballastvatten.Wallenius och Wilhelmsen är inne i ett expansivt skede och har tillsammans en orderbok på 43 fartyg för leveranser fram till 2012.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.