Vyborg Shipyard sjösatte skrov till norskt supplyfartyg

Vyborg Shipyard sjösatte den 30 september ett supplyfartygsskrov som beställts av Brevik Construction AS. Fartyget skall utrustas och färdigställas i Norge. Det 73,6 m långa och 16,0 m breda fartyget får djupgåendet 5,9 m och dödvikten 3.300 ton. Det är konstruerat för operationer i alla klimatområden.