Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Ekonomi | Offshore | Specialfartyg

Viking vill ha mer pengar

Köpenhamnsbaserade Viking Supply Ships, VSS, har beslutat att med Pareto som rådgivare emittera en ny obligation, denna gång på NOK 100 miljoner, för att säkerställa likviditeten i bolaget.

Emitteringen, som inte är säkerställd, görs på den norska obligationsmarknaden med förfall i september 2014. 

Enligt företagets presentation räknar man med en förbättrad marknad framöver där rederiets isanpassade ankarhanterare är väl positionerade. Man har en modern ATHS-flotta på åtta fartyg där tre har isbrytarkapacitet och fyra är isförstärkta samt sex supplyfartyg. En ankarhanterare och två supplyfartyg är inhyrda, övriga 100-procentigt ägda.

Boomen avverkad

Flottan värderas till NOK 4 miljarder och den räntebärande skulden är på NOK 2,1 miljarder vilket enligt företaget ger ett gott utrymme för refinansiering av det existerande tonnaget. Man har heller inga nybyggen på gång. Dessutom är orderboomen inom ankarhantering nu i princip avverkad, något som enligt VSS är positivt för marknadsutvecklingen.

VSS gjorde 2012 en förlust på NOK 157 miljoner. Första kvartalet i år slutade med en förlust på NOK 87,6 miljoner (NOK 78,6 miljoner Q1 2012).

Förra året emitterade man ett femårigt obligationslån på upp till NOK 750 miljoner, där man 2012 tog ut NOK 300 miljoner och ytterligare NOK 85 miljoner tidigare i år. 

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.