Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Passagerarsjöfart | Arbetsmarknad | Ekonomi

Upptrappad konflikt i skärgården

Strejk råder i skärgårdstrafiken från och med klockan 24 natten till tisdagen. Under tisdagen har dessutom konflikten trappats upp.

Sjöbefälsföreningen och arbetsgivarnas motpart Almega har under den gångna helgen inte kunnat enas om ett nytt avtal. Tvistefrågorna handlar dels om att Sjöbefälsföreningen vill ha ett nytt branschavtal som utgör ett genomsnitt av de tre befintliga avtalen, vilket Almega inte går med på, dels om att facket vill ha tarifflöner medan motparten Almega förordar individuell lönesättning.

Bud och motbud

Enligt Sjöbefälsföreningen vill Almega att det nya branschavtalet ska följa det lägsta avtalet på området, vilket man uppger att man inte kan acceptera. Budet från medlarna i helgen var då att man erbjöd facket löneökningar och uppräkningar av tariffer och tillägg på 2,2 procent. Detta tackade Sjöbefälsföreningen nej till, och kom istället med ett motbud som Almega ansåg innehöll kostnadsökningar på strax under 10 procent.

 – Vi har mycket svårt att förstå var Almega får sina siffror ifrån. De pratar om kostnadsökningar på 8-10 procent. När vi tittar på deras underlag får vi det till cirka 2 procent. Den enda slutsatsen jag kan dra är att Almega inte kan räkna, säger Sjöbefälsföreningens vd Mats Jäderland i ett pressmeddelande.

”Överskrider märket”

Almega anser å sin sida att Sjöbefälsföreningens bud ligger långt över normen för årets avtalsrörelse.

– Sjöbefälsföreningens senaste bud ligger fortfarande en nivå som vida överskrider det märke som fack och arbetsgivare kommit överens om i årets avtalsrörelse. Det finns inte på kartan att vi kan acceptera ett bud på närmare tio procent när alla andra branscher har en kostnadsökning på 2,2, kommenterar Almega Tjänsteföretagens förbundsdirektör Stefan Koskinen.

Upptrappning

Under tisdagen har konflikten trappats upp ytterligare. Enligt Sjöbefälsföreningen har rederiet Strömma, vars fartyg inom sightseeingtrafiken omfattas av strejken, tagit in fartyg som inte omfattas av dagens strejk. Facket anser att detta är en upptrappning av konflikten och ett sätt att komma runt varslet genom att rederiet därmed försöker kringgå ”en laglig konflikt med att trixa med fartyg”.

Strejken i skärgårdstrafiken uppges beröra cirka tio procent av de 300 medlemmar i Sjöbefälsföreningen som arbetar i skärgårdstrafiken. För Stockholms del berörs flera av de rederier som kör passagerartrafik i skärgården. Dessutom omfattas Djurgårdsfärjorna av strejken. För Göteborgs del handlar det främst om att en del linjer i södra skärgården kör med glesare tidtabeller. Hela listan på berörda rederier hittar du här.