Fotograf: Captain Tucker / Wikimedia

Kategori: Passagerarsjöfart | Juridik

Upptaxeringshärvan rullar vidare 

Rättvisans kvarnar i fallet med de upptaxerade sjöbefälen fortsätter att mala. Såväl sjöbefäl som Skatteverket har överklagat domar till högre instanser.

Sjöfartstidningen har flera gånger tidigare – senast i mars – rapporterat om Skatteverkets omfattande utredning gällande ett 80-tal sjöbefäl. Befälen har under inkomståren 2010-2011 arbetat utanför EES-området och uppgett att de varit anställda på Kungälvsföretaget AMPM och därmed skulle ha rätt till skattebefrielse. 

Skatteverket har å sin sida hävdat att befälen varit anställda på företag utanför EES-området och att AMPM bara agerat betalningsförmedlare. 

Överklagar vidare

Så här är läget just nu: hittills har 45 befäl fått besked om upptaxering. Av dessa har 37 överklagat sina upptaxeringsbeslut till Förvaltningsrätten, som i mars gav tummen ned för överklagandena från 28 av dessa befäl. Samtliga 28 hade arbetat ombord på fartyg tillhörande rederiet NCL. Samtliga har också överklagat vidare till nästa instans, det vill säga Kammarrätten. 

Ett enda bifall

Nu har ytterligare två domar kommit från Förvaltningsrätten, där det ena befälet i likhet med sina branschkollegor fått avslag men det andra befälet faktiskt fått bifall för sitt överklagande. 

Det befäl som fick avslag från Förvaltningsrätten har ännu inte överklagat sitt ärende vidare till Kammarrätten, men i bifallsärendet så har Skatteverket redan agerat och överklagat domen. 

”Inte mer än människor”

– I det fallet var det så att Förvaltningsrätten visserligen underkände AMPM som arbetsgivare, men däremot så tyckte man inte att Skatteverket kunnat visa vem den verklige arbetsgivaren var. Vi är dock övertygade om att befälet faktiskt haft en arbetsgivare utanför EES-området, och arbetar nu vidare med att ta fram ytterligare dokument för att styrka detta, säger Annie Johansson, skatterevisor på Skatteverkets avdelning för utlandstransaktioner, och fortsätter:

– Vi tycker ju i och för sig att vi redan visat upp tillräckligt med dokument för att styrka det, men det kan ju vara så att vi inte varit tillräckligt tydliga med vår dokumentation. Vi är ju inte mer än människor.     

Nervös väntan

Förutom de 30 befäl som fått sina domar från Förvaltningsrätten ligger ytterligare sju ärenden hos rätten för prövning. Utöver dessa är det åtta befäl som ännu inte överklagat sina beslut, men som fortfarande har tid på sig att göra det. 

För resterande cirka 35 befäl som ännu inte fått något upptaxeringsbeslut blir det en nervös väntan om och när man ska tvingas plocka upp det ödesdigra kuvertet från Skatteverket ur brevlådan. 

– Det tar ju lite olika tid att få ut alla dokument beroende på vilka länder vi begär handräckning från, men sannolikt kommer vi att bli klara med resten av ärendena under detta år, säger skatterevisor Annie Johansson. 

Kommentarer

 • spanaren

  Hopplöst…. Jaga arbetande folk med blåslampa. Det vore bättre om man jagade latmaskar som inte vill jobba med blåslampa.

 • Anonymous

  Flytta från Sverige. Är nog snart enda lösningen.

 • Andreas Åsenholm (SD)

  Egentligen bör det vara en tvist mellan Skatteverket och AMPM. Jag tror att de flesta av befälen har handlat i god tro och får ”ta smällen” Finns det inga bra jurister som kan ställa upp?

  • origoxy

   Nu har man iof duktiga jurister, problemet är att skatteverket går på individer, inte företag. Sedan är hela skattelagstiftningen helt upp åt väggarna när det gäller skatterelger för sjöinkomst från utländska fartyg, det finns ingen konsekvens.

   Jag tar två exempel:

   Om man arbetar på ett utländskt fartyg som traffikerar rutten Göteborg- New York- Marocco och sedan tillbaka via New York så uppfyller man kravet på oceanfart (75%). Om fartyget istället traffikerar Göteborg-Marocco-New York och sedan tillbaka via Marocco uppfyller man INTE kravet då skatteverket dagräknar och, sträcka Marocco – Göteborg inte uppfyller kravet.

   Om man däremot arbetar på en bogserbåt utanför Tromsö så uppfyller man kravet……

   Scenario två.

   Om man är anställd i Monaco, hos tex V ship och de har ett managment avtal på ett amerikansktägt fartyg som går Canada – US så uppfyller man kravet på EES arbetsgivare. Om samma fartyg, samma ägare, samma trad istället har managment i US, då uppfyller man INTE kraven.

   Regeln behöver förenklas kraftig:

   Ersätt kravet på oceanfart med fjärrfart (som redan finns i skattelagstiftningen.

   Ta bort kravet att arbetsgivaren måste finnas innom EES.

 • Anonymous

  Den här frågan är viktigare än tonnageskatten för sjömän i sverige en fråga om frihet och möjlighet att försörja sej .

 • Anonymous

  Finns det ingen som kan ge Borg en pungspark?

 • Jan Pettersson

  Varför skall dessa sjöbefäl inte betala skatt? De bor ju i Sverige och utnyttjar våra förmåner för både maka och barn. Klart att de skall betala, det gör ju vi andra….

  • Förnamn och efternamn…

   Tja, inte om Du är sjöman och arbetar under svensk flagg, då återbetalas din inbetald skatt till redaren som rederistöd.

   Men, detta är ju helt ointressant, det finns en lagstiftning som möjligör att arbeta skattefritt på utländsktfartyg, frågan i det här fallet är bara om alla kravet var uppfylda,

  • Malta-flaggad

   Angående sjöfartspolitiken så innebär Sjöfartsstödet att all skatt som en sjöman på svenskflaggat fartyg betalar, återgår till redaren, inklusive arbetsgivaravgifter.

   Sjöfartsstöd lämnas för sjömän med belopp som motsvarar det skatteavdrag enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) som arbetsgivaren gjort på sjöinkomster samt kostnader för arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980) och allmän löneavgift enligt 1 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift på dessa inkomster.

   Alltså är alla sjömän en kostnad för staten. Därmed faller hela resonemanget att man ska betala för välfärden om man är svensk sjöman under annan flagg. Vad som dessutom inte påtalats är att till skillnad från svenska landjobb så finns inga fack och kollektivavtal som hindrar lönedumpningar mm. Eftersom andra nationer skattebefriar sina sjömän måste svenska sjömän avväga om det är någon mening att segla under utländsk flagg, betala skatt, egen pension och egna försäkringar på en lön som redan pressats av andra sjömän som är skattebefriade.

  • Flaskan

   Njaaaa…. Land anställda har sin motsvarighet till 183 dagars regeln. Om du är ”Om du är anställd och vistas i utlandet under minst sex månader, och betalar skatt i arbetslandet, kan du bli befriad från att betala skatt i Sverige. ”
   Så allt sjömän vill ha är samma regler som land anställda. Det borde ju inte spela någon skillnad om jag serverar drinkar på ett hotell på cypern i 6 månader eller om jag serverar drinkar på ett cypriotiskt fartyg i medlehavet under 6 månader. Men det gör det. Om jag serverar drinkar på hotellet så får jag betala min skatt på cypern. Men så fort jag jobbar på fartyget krävs det att det seglar i oceanfart. Var är logiken i det ?

 • Anonymous

  Flytta fran Sverige ar basta losningen … Sverige har ingen framtid i vilket fall som halst sa varfor lida genom livet for ingen anledning …

  Enda problemet ar att Kommuniststaten Sverige kraver en massa kokuspokus kurser for att fornya papperna for oss som inget har med skitlandet att gora … Var det inte sa att STCW 2010 Manilla skulle gora alla kurser i alla lander likvardiga?

  Djavla pajasland

 • Anonymous

  Man har anledningen att flytta adress till ett land utanför EU. Inget som hälst problem alls. Sen kan man ju uppehålla sig i Sverige hur länge som hälst. Det har alltid varit lättare att driva inn skatt av folk som jobbar enn follk som driver företag och det vill föralltid vara så. Så varför klaga om man kan göra nåt åt saken !!!

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.