Fotograf: Marianne Ovesen

Kategori: Försäkring | Ekonomi

Uppåt för Swedish Club

Det fortsätter gå bra för det ömsesidiga sjöförsäkringsbolaget Swedish Club. Skadefrekvensen under årets första sex månader var generellt sett positiv.

Swedish Club uppnådde ett resultat före avskrivningar på 10,3 miljoner amerikanska dollar för årets första sex månader. Det ska jämföras med samma period förra året då bolaget gjorde en förlust på 6,4 miljoner dollar. 

– Resultatet är i linje med förra året och visar på en positiv utveckling, säger Lars Rhodin, vd för Swedish Club. 

Den gemensamma totalkostnadsprocenten (combined ratio) för samtliga försäkringssegment låg netto på 93 procent. Under samma period 2013 låg totalkostnadsprocenten på 106 procent.  

Totalkostnadsprocenten är ett mått på summan av skadeprocenten och driftkostnadsprocenten, och är väsentlig inom försäkringsbranschen. Helst ska procenten ligga under 100, vilket Swedish Club alltså gör i år.