Två Esvagtfartyg till Grönland

Esvagt A/S har signerat ett kontrakt med skotska Capricorn Energy Limited, dotterbolag till Cairn Energy PLC UK, om att chartra två standby/räddningsfartyg för en borroperation utanför Grönlands västkust sommaren 2010. Multipurposefartygen Esvagt Don och Esvagt Connector får uppdraget. Fartygen kan bogsera, utföra standby- och oljesaneringsuppdrag samt bryta is för den semi-submersible borriggen Stena Don. Esvagt Don och Esvagt Connector byggdes vid Baltija Shipyard, Klaipeda, och har en dragningskraft på 100 ton. Fartygen kan evakuera omkring 100 personer vid nödsituationer.