Transportstyrelsen chockhöjer avgifter för sjöfarten

Den nya Transportstyrelsen som har tagit över ansvaret för inspektions- och tillsynsverksamheten för sjöfarten börjar sitt första hela verksamhetsår med att kraftigt höja avgifterna för sina tjänster. Från nyår gäller avgiftsökningar på 40 och upp till nästan 200 procent på de allra flesta av myndighetens tjänster. Som några exempel kommer en halvtimmes jobb för en sjöfartsinspektör på vardagsmorgnar och kvällar utanför kontorstid nu att debiteras med 960 kronor, en ökning med 40 procent och grundavgiften för tillsyn av mindre handelsfartyg ökar med 97 procent till 5.010 kronor. Att få ett certifikat eller intyg utfärdat som fram till årsskiftet kostar 875 kronor, kommer nästa år att debiteras 2.560 kronor, en ökning med 192 procent.Kostnadsökningarna drabbar framför allt svenskflaggad sjöfart, som redan brottas med konkurrensnackdelar gentemot annan flagg. – Jag inser att signaleffekten är negativ, säger Staffan Widlert, generaldirektör på Transportstyrelsen som svar på frågan om vad han tror att avgiftshöjningarna kan innebära när det gäller rederiers val av flagg.– Vi har dock fått en tydlig signal från departementet att vi skall ta betalt fullt ut för den tillsyn vi gör, säger Widlert. – Idag täcker vi inte kostnaderna för denna verksamhet utan en viss subvention genom myndighetsavgiften.Den avgift som Widlert hänvisar till är den del av farledsavgifterna som Sjöfartsverket för vidare till Transportstyrelsen. Eftersom dessa avgifter också betalas av sjöfarten innebär avgiftshöjningen att sjöfarten belastas än mer.