Total betalar men överklagar Erika-domen

Oljebolaget Total har beslutat att omedelbart betala det skadestånd på totalt EUR 192 miljoner som man av en fransk domstol ålagts att betala till drabbade i samband med tankfartyget Erikas förlisning 1999. Tidigare har bolaget betalat EUR 200 miljoner för saneringsarbete och upphämtning av resterade olja från vraket.Det franska oljebolaget bötfälldes också som medvållande till olyckan. Denna dom kommer man att överklaga. Enligt Total är man endast en brukare av ett chartrat fartyg och domen kan vara kontraproduktivt om domstolens syfte är att öka sjösäkerheten. Man menar att om brukarna tvingas bli inspektörer kan detta försvaga ansvarskänslan hos de organisationer som har kompetens, resurser och befogenhet att inspektera tankfartyg, särskilt när det gäller frågor som hållfasthet och strukturell status.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.