Kategori: Säkerhet

Tio döda sedan 2010

En person omkom inom svensk yrkessjöfart under förra året.

Av Transportstyrelsens rapport om olyckor inom alla trafikslag 2019 framgår att antalet omkomna inom yrkessjöfarten är fortsatt lågt. Under 2019 omkom en person i en arbetsplatsolycka inom yrkessjöfarten, vilket är samma antal som under 2018. Totalt har tio personer omkommit i svensk yrkessjöfart sedan 2010. Hela rapporten finns på Transportstyrelsens hemsida.