Oscar

  • Tom tank. Dielesloljan i den tank som ligger i farozonen när Atlantic ska dras flott från grundet har nu pumpats över till en tankbil på pråm.