Bostadsplattformar

  • Fusioneras. Svenska Floatel och norska Prosafe, med varsin flotta av bostadsriggar, slår samman sina verksamheter. Målet är att skapa ett rederi som är starkare rustat för konkurrensen på offshoremarknaden.